Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Promocja  >  Aktualności

Wakacyjne wędrówki - "Muzea bez murów"

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Dla wszystkich, którzy chcą poznawać region, ale nie tylko jego zabytki, Podkarpackie jest „zielonym rajem”. Jest jednym z najciekawszych miejsc w Europie pod względem zróżnicowania krajobrazu oraz bogactwa flory i fauny. Podkarpackie posiada jedyne w skali kraju relikty pierwotnych puszcz: Sandomierskiej i Karpackiej, gdzie żyją zwierzęta nie spotykane gdzie indziej w kraju. Województwo oferuje do obejrzenia dwa parki narodowe: Bieszczadzki i Magurski, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 94 rezerwaty, ścieżki edukacyjne i tysiące pomników przyrody. W rezultacie tereny chronione zajmują w województwie łącznie ponad 44% jego powierzchni, do tego trzeba doliczyć ponad 36% powierzchni, które zajmują lasy. Najcenniejsze przyrodniczo tereny zostały w 2004 r. włączone do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000. Unikatem jest również Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”, który powstał pod patronatem UNESCO w ramach programu „Man and Biosphere” (Człowiek i Biosfera) i obejmuje tereny na pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy. W tym zielonym dziedzictwie regionu mieszczą się również parki i ogrody dworskie i podworskie, w których często znajdują się rzadkie okazy drzew i krzewów, sprowadzanych przez właścicieli z całego świata.

Ekomuzea, czyli muzea bez murów, to forma promocji walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych jednej lub kilku miejscowości, polegająca na stworzeniu wspólnej oferty turystycznej. Ekomuzea są najczęściej efektem inicjatywy mieszkańców, którzy nie tylko wyznaczają sami szlaki, odnawiają zabytki, ale również prezentują swoje pasje, przypominają historię i kulturę miejscowości i regionu. I to właśnie ludzie tworzą atmosferę i są największą wartością każdego ekomuzeum. Tworzenie tego rodzaju muzeów służy zachowaniu śladów przeszłości w miejscu ich występowania, w naturalnym otoczeniu.

W Podkarpackiem działa ekomuzeum w Lutowiskach, gdzie przez wieki obok siebie mieszkali Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Kolejne muzeum to „W krainie Bojków” w Zatwarnicy, „Hołe” w Dźwiniaczu Dolnym, ”W krainie Bobrów” w kotlinie Uherczańskiej, „Zielony Cień im. Marii Czerkawskiej” w Rudence, „Hoszów – Jałowe”, „Siedem Przysiółków” w Rakszawie, „Góry Wolności” we Frysztaku i okolicach.

Takim specyficznym muzeum bez murów jest również unikatowe w skali kraju Arboretum w Bolestraszycach, położone na północny - wschód od Przemyśla, które należy do cennych zabytków przyrody i kultury Podkarpackiego. W Bolestraszycach jednoczą się historia i współczesność. Historyczne założenie obejmuje park i dwór, w którym w poł. XIX w. mieszkał i tworzył znakomity malarz Piotr Michałowski. Arboretum posiada także położony tuż obok fort XIIIb, na terenie którego zgromadzona jest kolekcja roślin chronionych. Wiekowe drzewa z dawnych ogrodów dworskich stanowią malowniczy akcent wśród nowych nasadzeń, na które składają się gatunki obcego pochodzenia i rodzime drzewa, krzewy oraz rzadkie, zagrożone, ginące i chronione gatunki roślin. Arboretum nawiązuje do starych tradycji ogrodów w Galicji, wśród których uwagę zwracają Sieniawa i Pełkinie Czartoryskich, Zarzecze Dzieduszyckich, Dubiecko Krasickich, Miżyniec Lubomirskich, czy Medyka Pawlikowskich. W Arboretum szczególnie dobre warunki rozwoju i życia znalazło ponad 40 gatunków ptaków, których przed zimą liczba praktycznie się podwaja, ponieważ zimują tu ptaki z północy Europy.

Tekst i fot.: Izabela Fac

Oddział promocji 

www.bdpn.pl
www.magurskipn.pl
www.zielonepodkarpacie.pl
www.bolestraszyce.com
www.trzykultury.org
www.bieszkola-za.free.ngo.pl
www.uflika.com.pl
www.eko.uhercemineralne.pl
www.gokic.lap.pl

 

Zamieścił: Izabela Fac
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH