Wrota Podkarpackie
Wrota  >  PROW 2007-2013  >  Nabory wniosków

Nabory wniosków

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

ogłoszenie o konkursie

kryterium regionalne

termin składania wniosków: 21.05.2013 - 28.06.2013

formularze wniosków


 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobawi wodnymi"

ogłoszenie o konkursie

termin składania wniosków: 08.10.2012 - 22.10.2012

formularze wniosków


 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów"

ogłoszenie o konkursie

termin składania wniosków: 01.08.2012 - 31.08.2012

formularze wniosków


Konkurs na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ogłoszenie o konkursie

 

termin składania wniosków: 02.07.2012 - 31.07.2012

formularze wniosków

 


 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

ogłoszenie o konkursie

kryterium regionalne

wykaz miast

gminy bez dofinansowania

gminy z dofinansowaniem mniejszym niż 2 000 000termin składania wniosków: 25.10.2011 - 20.12.2011

formularze wniosków

 

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

ogłoszenie o konkursie

kryterium regionalne

termin składania wniosków: 01.07.2010 - 30.07.2010

formularze wniosków

 


 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów"

ogłoszenie o konkursie

termin składania wniosków: 20.07.2009 - 15.09.2009

formularze wniosków

 

 


 

 

 Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"

ogłoszenie o konkursie

termin składania wniosków: 20.07.2009 - 15.09.2009

formularze wniosków

 

 

 


 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

ogłoszenie o konkursie

kryterium regionalne

termin składania wniosków: 02.02.2009 - 01.04.2009

formularze wniosków
 

 


 

 Konkurs na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

ogłoszenie o konkursie

termin składania wniosków: 17.11.2008 - 13.01.2009

formularze wniosków:

 


 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

ogłoszenie o konkursie

kryterium regionalne

termin składania wniosków: 04.05.2009 - 01.07.2009

formularze wniosków

 

 

 Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

ogłoszenie o konkursie

kryterium regionalne

wykaz miast

termin składania wniosków: 08.10.2012 - 22.10.2012

formularze wniosków

Zamieścił: Bogdan Lekacz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH