Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Rolnictwo  >  Aktualności

"Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" - konkurs na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną już po raz trzynasty!

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


KONKURS "NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO - SMAKI REGIONÓW"
NA NAJLEPSZY REGIONALNY I LOKALNY PRODUKT ŻYWNOŚCIOWY
ORAZ NA NAJLEPSZE DANIE I POTRAWĘ REGIONALNĄ I LOKALNĄ

"Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" - konkurs na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną
już po raz trzynasty !

Celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, istotnym stało się przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Ideą konkursu jest też zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.

Zasady konkursu
Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria konkursowe.

Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.
W celu wyłonienia laureatów w tym Konkursie powołane zostały dwie komisje konkursowe pracujące na szczeblach regionalnych: jedna zajmująca się lokalnym i regionalnym produktem żywnościowym, druga – daniami i potrawami regionalnymi.

Ponadto powołana Kapituła Krajowa ma zadanie przyznania statuetek „Perła” niektórym produktom, nominowanym w czasie finałów regionalnych.

Konkurs przebiega dwuetapowo:

W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłonieni zostaną laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i produktów mieszanych oraz najlepsze dania i potrawy regionalne i tradycyjne (szczegółowy regulamin w załączniku).

Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu „PERŁA”. Wręczone zostaną także – wzorem lat ubiegłych – honorowe nagrody „Klucz do Polskiej Spiżarni”, przyznawane osobom najbardziej zasłużonym dla promocji i rozwoju rynku polskich produktów regionalnych.

Konkurs trwa od maja do września i zakończony zostanie w październiku b.r. wielkim Finałem w Poznaniu, w czasie Międzynarodowych Targów Spożywczych Polagra -Food, z uroczystym wręczeniem statuetek „Perła” i „Kluczy do Polskiej Spiżarni”. Zdarzeniu towarzyszyć będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, prezentacja laureatów i regionów w Pawilonie „Smaki Regionów”.

Ważne !!!
Przeważająca większość produktów wyłonionych i nagrodzonych w konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" wpisana jest także na Listę Produktów Tradycyjnych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi !!!!!

Wojewódzki etap Konkursu odbędzie się w dniu 27 lipca 2013 r. podczas XVIII edycji Targów Rzemiosła i Przedsiębiorczości AGROBIESZCZADY w Lesku.
Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy

Zamieścił: Karol Tworz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH