Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Rolnictwo  >  Rolnictwo ekologiczne

Ekologia w rolnictwie

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o możliwie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w ramach gospodarstwa, bazujący na środkach naturalnych, nie przetworzonych technologicznie. Aktywizując przyrodnicze mechanizmy produkcyjne w gospodarstwie zapewnia trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną produktów rolniczych.

DLACZEGO ROLNICTWO EKOLOGICZNE?

W krajach rozwiniętych gospodarczo rolnictwo, dzięki powszechnemu stosowaniu przemysłowych środków produkcji (nawozy mineralne, środki ochrony roślin, nowoczesna technika rolnicza itp.) oraz postępowi biologicznemu (wysoko plonujące odmiany roślin i wydajne rasy zwierząt) osiągnęło ogromny postęp produkcyjny, co spowodowało również szereg ujemnych następstw:

  • nadprodukcję artykułów żywnościowych, a w konsekwencji spadek ich cen i opłacalności produkcji
  • nasilenia się ujemnych oddziaływań rolnictwa na środowisko przyrodnicze, takich jak zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych, niekorzystne zmiany w krajobrazie rolniczym, spadek żyzności gleb itp.
  • spadku zaufania konsumentów do jakości surowców żywnościowych produkowanych intensywnymi metodami w następstwie zagrożeń wynikających z BSE, skażenia produktów żywnościowych dioksynami, epidemii pryszczycy itp.

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ ROLNICTWO EKOLOGICZNE?

  • jest systemem produkcji rolnej opartej na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie
  • stosuje się w nim nawozy organiczne (zamiast sztucznych) i naturalne nawozy mineralne
  • stosuje się w nim preparaty biologiczne (zamiast pestycydów) oraz naturalne metody ochrony roślin
  • uwzględnia się urozmaicony płodozmian w celu podwyższenia biologicznej aktywności i żyzności gleby
  • materiał siewny i sadzeniowy musi być otrzymywany zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego
  • dobór gatunków odmian roślin i ras zwierząt jest dokonywany w oparciu o populacje, rasy i odmiany miejscowe z uwzględnieniem ich odporności na choroby

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W ROLNICTWO EKOLOGICZNE?

  • poprzez pracochłonne metody produkcji pozwala na stwarzanie nowych miejsc pracy
  • rośnie zapotrzebowanie na produkty rolnictwa ekologicznego – wysokiej jakości, co daje realną szansę zwiększeniu dochodów gospodarstw
  • daje ogromna szansę na eksport produktów ekologicznych na rynki Unii Europejskiej
  • wymusza powstawanie firm zajmujących się obrotem towarowym oraz punktów sprzedaży
  • daje szansę stworzenia przetwórstwa produktów ekologicznych poprzez rozwój sieci przetwórni


Zamieścił: Marcin Matusz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH