Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Rolnictwo  >  Pieniądze dla rolnictwa

Pieniądze dla rolnictwa

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Dopłaty bezpośrednie, ułatwianie startu młodym rolnikom, inwestycje w gospodarstwach rolnych czy renty strukturalne - to mechanizmy, które pozwalają naszym rolnikom nieco bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość.  

To jednak nie wszystko. Z unijnych pieniędzy mogą również korzystać przetwórcy z sektora rolno-spożywczego, grupy producentów rolnych oraz samorządy lokalne, które powinny starać się, aby tereny wiejskie stawały się jak najbardziej przyjazne dla ich mieszkańców.

Przyszłość rolnictwa jest bezpośrednio związana ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, które zajmują w Unii Europejskiej około 80%. Obok instrumentów wspierających rynek, rozwój obszarów wiejskich odgrywa największą rolę w zakresie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej. Podstawą współczesnego spojrzenia na politkę regionalną jest: zwrócenie uwagi na wielofunkcyjną rolę rolnictwa, poprawa konkurencyjności, dywersyfikacja aktywności ekonomicznej, ochrona dziedzictwa kulturalnego oraz sprawa ochrony środowiska.

Zamieścił: Agnieszka Bem
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH