Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Aktualności

Archiwum:     2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Bardzo ważne dla Beneficjentów Komisja Europejska zwróciła uwagę na powtarzające się naruszenia dot. stosowania przepisów o zamówieniach publicznych

Data: 2014.05.26 13:15
W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami występującymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, wynikającymi z analizy rocznych sprawozdań audytowych dokonanych przez Komisję Europejską - Instytucja Zarządzająca informuje  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 1.1 schemat B RPO WP, nabór 2013 sierpień

Data: 2014.05.15 14:46
Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od dnia 29 sierpnia 2013 r. do dnia 11 października 2013 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, nabór sierpień 2013  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończonego naboru wniosków w ramach działania 2.1.F - Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka

Data: 2014.05.15 12:17
Informacja dotycząca zakończonego naboru wniosków złożonych w terminie od dnia 31.03.2014 r. do dnia 08.05.2014 r. w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat F - Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka  ... czytaj więcej  »

Przedłużenie oceny formalnej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.4 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór 2013

Data: 2014.04.30 09:45
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 29 kwietnia 2014 r. uchwałą nr 343/8195/14 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 30 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat – A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku kluczowego złożonego w ramach osi III

Data: 2014.04.29 15:37
Zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego złożonego w dniu 14.04.2014 r. w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Informcja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku kluczowego w ramach osi III

Data: 2014.04.25 15:30
Zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego złożonego w dniu 27.02.2014 r. w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

„UNIA - STRZAŁ W 10-tkę”

Data: 2014.04.25 13:12
Termin: 1 maja 2014 r., Miejsce: Rzeszów, Rynek, Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa  ... czytaj więcej  »

Przedłużenie oceny merytorycznej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.1, Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór 2013 sierpień

Data: 2014.04.23 10:14
15 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 11 października 2013 r. w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Data: 2014.04.17 11:51
Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 15 kwietnia 2014 r.  ... czytaj więcej  »

Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowgo w ramach osi III

Data: 2014.04.16 13:40
W dniu 14.04.2014 r. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza złożyła ponownie wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. ePRz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

1  2  3  4  5  6
Strona 2 z 6    « poprzednia strona  |  następna strona »  
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH