Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Aktualności

Archiwum:     2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 schemat B – nabór 2013 luty

Data: 2014.04.14 11:43
8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dokonał oceny strategicznej wniosków nr WND-RPPK.01.01.00-18-058/13 pn. „Dywersyfikacja usług firmy Krzysztof Stachowicz w kierunku usług marketingowych i społecznościowych opartych na innowacyjnych nośnikach treści” oraz nr WND-RPPK.01.01.00-18-216/13 pn. „Zakup innowacyjnych urządzeń gastronomicznych oraz toru bowlingowego dla firmy Romero”  ... czytaj więcej  »

Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania w ramach działania 2.1 schemat A Drogi wojewódzkie

Data: 2014.04.10 11:03
W dniu 8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego złożony w dniu 31.01.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie.  ... czytaj więcej  »

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Data: 2014.04.10 09:14
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych  ... czytaj więcej  »

Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od 21 lutego 2013 r. do dnia 22 marca 2013 r., rozpatrzonych w drodze procedury odwoławczej, w ramach Osi I Działanie 1.1 Schemat B RPO WP

Data: 2014.04.07 12:53
Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie 21.02.2013 - 22.03.2013 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 - nabór luty 2013  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku kluczowego złożonego w ramach Osi III

Data: 2014.04.02 10:03
Zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego złożonego w dniu 31.01.2014 r. w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął zmieniony Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP

Data: 2014.03.31 11:07
Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął zmieniony Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP  ... czytaj więcej  »

Nabór wniosków - działanie 2.1 schemat F Infrastruktura lotniska Rzeszów - Jasionka

Data: 2014.03.31 09:33
W terminie od 31 marca 2014r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 przyjmuje wnioski w ramach Działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schematu F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka.  ... czytaj więcej  »

Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania w ramach działania 4.4

Data: 2014.03.27 10:40
W dniu 25 marca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego złożony w dniu 18.02.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończeniaa oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego w ramach działania 4.4

Data: 2014.03.27 10:36
Zakończona została ocena merytoryczna wniosku pn. Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego złożonego w dniu 18.02.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Ważna informacja dla Beneficjentów Działania 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP na lata 2007–2013 (nabór 2013)

Data: 2014.03.26 12:29
25 marca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę zmieniającą Regulamin konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 - nabór 2013,  ... czytaj więcej  »

1  2  3  4  5  6
Strona 3 z 6    « poprzednia strona  |  następna strona »  
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH