Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Aktualności

Archiwum:     2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Zasady udzielania zaliczek w ramach RPO WP lata 2007-2013

Data: 2014.03.21 09:20
Zasady udzielania zaliczek w ramach RPO WP lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca oceny formalnej projektu kluczowego w ramach działania 2.1 schemat A drogi wojewódzkie

Data: 2014.03.20 13:15
Zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena formalna wniosku pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego" złożonego w dniu 31.01.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schematu A Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego złożonego w ramach działania 4.4 RPO WP na lata 2007-2013

Data: 2014.03.12 12:40
Zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena formalna wniosku pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego" złożonego w dniu 18.02.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I osi Działania 1.4 Schemat A RPO WP 2007-2013 - nabór wrzesień 2013

Data: 2014.03.10 14:30
Informacja na temat wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach konkursu ogłoszonego uchwałą Zarządu Województwa nr 272/6644/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A – Projekty inwestycyjne,  ... czytaj więcej  »

Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.3 RPO WP

Data: 2014.03.07 14:36
W dniu 4 marca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę Nr 327/7786/14 w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór 2013. Wnioski wybrane do dofinansowania przedstawia tabela  ... czytaj więcej  »

Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru projektów do dofinansowania w ramach działania 5.1. Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty RPO WP na lata 2007-2013 (konkurs z 2012 r.)

Data: 2014.03.04 11:31
W dniu 25 lutego 2014 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany uchwały nr 225/5368 z dnia 23 kwietnia 2013r. zmienionej uchwałą 225 / 5915 / 13 z dnia 28 czerwca 2013r., uchwałą nr  252/6129/13 z dnia 23 lipca 2013 r. oraz uchwałą nr 270 / 6555 / 13 z dnia 17 września 2013r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i  wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 – złożonych w procedurze standardowej.  ... czytaj więcej  »

Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego Szpitala Miejskiego w Przemyślu

Data: 2014.03.03 14:58
W dniu 27.02.2014 r. Szpital Miejski w Przemyślu złożył wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. Kompleksowa informatyzacja Szpitala Miejskiego w Przemyślu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.1 Schemat B Oś I RPO WP – nabór sierpień 2013

Data: 2014.03.03 12:59
Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w dniach 29.08.2013 – 11.10.2013 w ramach Działania 1.1 - Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schematu B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013., Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, RPO WP na lata 2007-2013, edycja IV  ... czytaj więcej  »

Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października 2013 r. w ramach Osi I Działanie 1.3 RPO WP – nabór 2013

Data: 2014.02.27 14:33
Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października 2013 r. w ramach działania 1.3 Regionalny System Innowacji, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, RPO WP na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny strategicznej wniosku kluczowego złożonego w ramach Działania 1.3 RPO WP na lata 2007-2013 – Gmina Krosno

Data: 2014.02.27 14:01
25 lutego br. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał ponownej oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. ,,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie”  ... czytaj więcej  »

1  2  3  4  5  6
Strona 4 z 6    « poprzednia strona  |  następna strona »  
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH