Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Aktualności

Archiwum:     2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Wynik powtórnej oceny merytorycznej wniosku Gminy Krosno o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego

Data: 2014.02.21 09:45
Wynik powtórnej oceny merytorycznej wniosku Gminy Krosno o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” przedłożonego w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Regionalny System Innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Data: 2014.02.20 11:14
W dniu 18.02.2014 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie złożyła wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Zakup pojazdów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończenia weryfikacji końcowej wniosków złożonych w ramach osi VI

Data: 2014.02.20 11:11
W wyniku przeprowadzenia weryfikacji końcowej wniosków złożonych w procedurze preselekcji w ramach osi priorytetowej VI. Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 warunkowo wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa nr 259/6336/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. z listy rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa nr 202/3813/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku., następujące wnioski uzyskały ocenę pozytywną:  ... czytaj więcej  »

Zmieniony Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 13 lutego 2014 r.

Data: 2014.02.18 10:48
Zmieniony Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 13 lutego 2014 r.  ... czytaj więcej  »

Zarząd Województwa Podkarpackiego zawarł pre-umowę z beneficjentem indywidualnego projektu kluczowego

Data: 2014.02.18 10:21
Zarząd Województwa Podkarpackiego zawarł pre-umowę z beneficjentem indywidualnego projektu kluczowego  ... czytaj więcej  »

Nabór projektów rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – Oś II

Data: 2014.02.18 09:56
Nabór projektów rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – Oś II  ... czytaj więcej  »

Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Data: 2014.02.18 09:20
Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 schemat B – nabór 2013 luty

Data: 2014.02.10 12:20
4 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dokonał oceny strategicznej wniosków nr WND-RPPK.01.01.00-18-042/13 pn. „Zastosowanie nowoczesnej prasy granulacyjnej do produkcji pasz” oraz nr WND-RPPK.01.01.00-18-194/13 pn. „Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji przypraw dla nowego zakładu produkcyjnego”, złożonych w III edycji naboru w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego Politechniki Rzeszowskiej w ramach osi III

Data: 2014.02.05 09:40
W dniu 31.01.2014 r. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza złożyła wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. ePRz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 2.1 schemat A

Data: 2014.02.04 22:07
W dniu 31.01.2014 r. Województwo Podkarpackie (reprezentowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich) złożyło wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego” w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

1  2  3  4  5  6
Strona 5 z 6    « poprzednia strona  |  następna strona »  
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH