Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Aktualności

Archiwum:     2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od 21 lutego 2013 r. do dnia 22 marca 2013 r., rozpatrzonych w drodze procedury odwoławczej, w ramach Osi I Działanie 1.1 Schemat B RPO WP

Data: 2014.02.03 14:42
Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od 21 lutego 2013 r. do dnia 22 marca 2013 r., rozpatrzonych w drodze procedury odwoławczej, w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, nabór luty 2013  ... czytaj więcej  »

Nowe rozporządzenia w sprawie tzw. progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro

Data: 2014.01.31 11:24
Instytucja Zarządzająca RPO WP przypomina, że 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały ogłoszone rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.  ... czytaj więcej  »

Bardzo ważne dla Beneficjentów – informacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotycząca postępowania antymonopolowego.

Data: 2014.01.30 09:11
W piśmie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23.01.2014 r., znak: DKF-IV-8121-23(1)-PPa/14, zawarte zostały informacje postępowania antymonopolowego. Postępowanie dotyczy projektów współfinansowanych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych.  ... czytaj więcej  »

Ważna informacja dla wnioskodawców działania 1.4 schemat A w ramach osi I RPO WP - nabór 2013

Data: 2014.01.24 08:49
Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje, że dokonał zmiany w Regulaminie konkursu zamkniętego na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A Projekty inwestycyjne  ... czytaj więcej  »

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o przygotowaniu do realizacji projektu indywidualnego

Data: 2014.01.22 08:41
Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o przygotowaniu do realizacji projektu indywidualnego  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny formalnej wniosków złożonych w ramach I Osi Działanie 1.1 Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne – nabór 2013 luty

Data: 2014.01.17 08:18
Lista wniosków, które po ponownej ocenie otrzymały pozytywną ocenę formalną w ramach konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Oś I RPO WP - nabór 2013

Data: 2014.01.15 14:03
Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w dniach 29.08.2013 – 04.10.2013 w ramach Działania 1.3 - Regionalny System Innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013., Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, RPO WP na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Przedłużenie oceny formalnej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór 2013

Data: 2014.01.07 14:01
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 17 grudnia 2013 r. uchwałą nr 301/7337/13 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października 2013 r. Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

1  2  3  4  5  6
Strona 6 z 6    « poprzednia strona
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH