Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


     Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 356/8436/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
    Zmiana dotyczyła wprowadzenia projektu pn. „Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)" do wykazu projektów kluczowych.
    W pozostałym zakresie zmiana wykazu objęła aktualizację danych o projektach, wynikającą z bieżącego stanu przygotowania ich do realizacji oraz z aktualnego stanu realizacji projektów.


Pobierz:

    Wykaz

Zamieścił: Kasper Bosek
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH