Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Skorygowana informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 1.1 schemat B RPO WP, nabór 2013 sierpień

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 

 

       Wskazana Lista projektów, opublikowana 15 maja 2014 r., ulega modyfikacji w zakresie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do procesu produkcji stolarki PCV w przedsiębiorstwie KM OKNO S.C. Kleszcz Ewa Kleszcz-Wójcik Ewa”. Korekta wynika z błędnego umieszczenia ww. projektu na pozycji 47 Listy projektów, zamiast na pozycji 86. Korekta nie skutkuje zmianą między listą podstawową a rezerwową projektów wybranych do dofinansowania.

Zamieścił: Dorota Ćwiklińska
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH