Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 schemat B – nabór 2013 sierpień

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 

 

       3 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zwiększenia wysokości dostępnych środków w ramach IV edycji naboru wniosków o dofinansowanie do Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, do kwoty 35 843 188,73 PLN.
Ponadto dokonał oceny strategicznej wniosków złożonych w IV edycji naboru w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w oparciu o listę rankingową będącą wynikiem oceny wniosków pod względem merytorycznym przez Komisję konkursową. Przyjął listę podstawową wniosków wybranych do dofinansowania, z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z kolejnością na liście, pod warunkiem udokumentowania przez wnioskodawców zgodności projektu z wymaganiami prawa wspólnotowego w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym odnoszących się do prawidłowości prowadzonej procedury oceny oraz listę rezerwową wniosków wybranych do dofinansowania, zgodnie z kolejnością na liście.

Zamieścił: Dorota Ćwiklińska
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH