Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Przedłużenie oceny formalnej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.4 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór 2013

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 
 
       Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 10 czerwca 2014 r. uchwałą nr 357/8543/14 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 30 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat – A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Potrzeba wydłużenia terminu oceny formalnej związana jest ze złożoną problematyką projektów podlegających ocenie formalnej oraz koniecznością licznych konsultacji prawnych dotyczących ocenianych wniosków.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 30 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat – A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, przyjmuje się następujące rozwiązanie:

Wydłużyć termin oceny formalnej wniosków wymienionych w § 1 ust.1 niniejszej uchwały, wyznaczony Uchwałą Nr 343/8195/14 z 29 kwietnia 2014 roku na 17 czerwca 2014 roku, o kolejne 15 dni robocze, tj. do   9 lipca 2014 r.
Zamieścił: Dorota Ćwiklińska
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH