Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Przedłużenie oceny formalnej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór 2013 - po uwzględnieniu protestów

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 
 
      Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 10 czerwca 2014 r. uchwałą nr 357/8544/14 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie o numerach: RPPK.01.03.00-18-030/13, RPPK.01.03.00-18-032/13, RPPK.01.03.00-18-046/13, złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października 2013 r. w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 – po uwzględnieniu protestów.

Potrzeba wydłużenia terminu oceny formalnej związana jest ze złożoną problematyką projektów oraz koniecznością jednoczesnego prowadzenia oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat: A – Projekty inwestycyjne RPO WP.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie o numerach: RPPK.01.03.00-18-030/13, RPPK.01.03.00-18-032/13, RPPK.01.03.00-18-046/13, złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października 2013 r. Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 – po uwzględnieniu protestów.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, przyjmuje się następujące rozwiązanie:

Wydłużyć termin oceny formalnej wniosków wymienionych w § 1 ust.1 niniejszej uchwały, przypadający na 23 czerwca 2014 roku, o 5 dni roboczych, tj. do 30 czerwca 2014 r.
Zamieścił: Dorota Ćwiklińska
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH