Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Bardzo ważne dla Beneficjentów - Znowelizowany Taryfikator

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju znowelizowało tzw. Taryfikator tj. dokument „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”.
 
Dokument ma zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r.
 
Zmiany podyktowane były koniecznością dostosowania do wydanej przez KE w dniu 19.12.2013 r. Decyzji C (2013) w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych w sprawie korekt finansowych nakładanych przez Komisję na wydatki finansowane przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.
Wytyczne unijne wprowadzają do obowiązującego Taryfikatora szereg zmian uwzględniających dotychczasowe doświadczenia wynikające z przeprowadzonych audytów oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Uwzględniono również zmianę podejścia Komisji Europejskiej do oceny szkodliwości nieprawidłowości stwierdzanych w ramach zamówień nie objętych lub objętych jedynie częściowo przepisami dyrektyw ws. zamówień publicznych i zrównania przypisanych im stawek procentowych ze stawkami właściwymi do tej pory dla zamówień w całości podlegających dyrektywom unijnym.
 
Plik do pobrania
Zamieścił: Paweł Ciejka
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH