Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego złożonego w ramach osi priorytetowej III - PSIM - Przemyśl

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego
 złożonego w ramach osi priorytetowej III społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 
Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Kompleksowa informatyzacja Szpitala Miejskiego w Przemyślu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM złożonego w dniu 27.02.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
W wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję konkursową wniosek uzyskał powyżej wymaganego minimum 30% maksymalnej liczby punktów i przeszedł do kolejnego etapu oceny – oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
Lp.
Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13)
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Całkowity koszt projektu
Dotacja, w tym z:
Wynik oceny merytorycznej
/liczba uzyskanych punktów
EFRR (PLN)
Budżetu Państwa (PLN)
1.
WND-RPPK.03.01.00-18-002/14
Szpital Miejski w Przemyślu
Kompleksowa informatyzacja Szpitala Miejskiego w Przemyślu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM
3 711 117,75
2 677 080,78
0,00
57,57

 

Nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty kosztów całkowitych i wnioskowanej dotacji podano zgodnie z treścią złożonego wniosku.

Zamieścił: Adam Orzechowski
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH