Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


W dniu 11.06.2014 r. Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie złożył wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Nr wniosku
wg KSI
(SIMIK 07-13)
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Całkowity koszt projektu
w /zł/
Wartość wnioskowanego dofinansowania          z EFRR
w /zł/
WND-RPPK.05.02.00-18-001/14
Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci
13 518 424,14
4 995 000,00

 

Nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty całkowitego kosztu i wnioskowanego dofinansowania z EFRR podano zgodnie z treścią złożonego wniosku.

Zamieścił: Adam Orzechowski
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH