Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Aktualności

Archiwum:     2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |

Zakończenie konsultacji społecznych Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Data: 2007.12.28 12:11
28 grudnia 2007 roku zakończyły się konsultacje społeczne Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Powołanie Grupy Sterującej procesem ewaluacji RPO WP

Data: 2007.12.27 11:12
Grupa sterująca procesem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 została powołana uchwałą nr 82/1335/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2007r. Celem działań Grupy Sterującej jest zachowanie zasady partnerstwa i koordynacji procesu ewaluacji RPO WP.  ... czytaj więcej  »

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Data: 2007.12.21 13:53
Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl) w zakładce „Obowiązujące wytyczne MRR” zostały umieszczone Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.  ... czytaj więcej  »

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Data: 2007.12.20 14:49
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO PK)zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu dot. programu.  ... czytaj więcej  »

Przyjęcie Planu ewaluacji RPO WP

Data: 2007.12.18 10:26
Plan wskazuje sposób organizacji procesu ewaluacji RPO WP oraz główne kierunki ewaluacji podejmowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP w okresie 2007-2013. Koncentruje się on przede wszystkim na ewaluacji on-going (bieżącej), która jest procesem mającym na celu lepsze zrozumienie efektów interwencji oraz sformułowanie rekomendacji użytecznych z punktu widzenia wdrażania programu.Plan ewaluacji RPO WP jest spójny z Planem ewaluacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Uzupełnienie składu Komitetu Monitorującego RPO WP o przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Data: 2007.12.10 14:27
Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP  ... czytaj więcej  »

Projekty dokumentów dotyczących wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Data: 2007.12.05 14:40
Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 5 grudnia 2007 r. przyjął projekty dokumentów niezbędnych do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Informacja na temat planowanych szkoleń dla wnioskodawców osi priorytetowych II-VII RPO

Data: 2007.12.05 14:33
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zamierza zorganizować w styczniu 2008 roku szkolenia dla wnioskodawców osi priorytetowych II-VII  ... czytaj więcej  »

Powołanie Komitetu Monitorującego RPO WP

Data: 2007.11.26 09:27
Zarząd Województwa powołał Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Procedura wyboru członków Komitetu Monitorującego RPO

Data: 2007.11.06 13:04
W dniu 2 października 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny  ... czytaj więcej  »

1  2
Strona 1 z 2    następna strona »  
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH