Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Aktualności

Archiwum:     2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 |

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Data: 2008.12.31 10:55
Od dnia 1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1483) zmieniające rozporządzenie  ... czytaj więcej  »

Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach działania 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna schemat B i C RPO WP

Data: 2008.12.30 15:08
W dniu 30 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania 83 projekty złożone w terminie od dnia 31.03.2008 r. do dnia 29.05.2008 r. w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1. Infrastruktura komunikacyjna, schemat B – Drogi powiatowe oraz schemat C – Drogi gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Podpisano pierwszą umowę oraz porozumienie o dofinansowanie w ramach RPO WP

Data: 2008.12.30 11:26
W dniu 29 grudnia 2008 r. zawarta została pierwsza umowa oraz pierwsze porozumienia o dofinansowaniu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.  ... czytaj więcej  »

Przyjęcie Okresowego planu ewaluacji RPO WP na rok 2009

Data: 2008.12.24 11:46
Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałą nr 157/2875/08 z dnia 16 grudnia 2008r. Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na rok 2009.  ... czytaj więcej  »

Stanowisko dotyczące możliwości ubiegania się o środki na zakup sprzętu ratowniczego i gaśniczego w ramach działania 4.4

Data: 2008.12.23 15:37
W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wśród typów projektów w osi priorytetowej 4 przewidziano wsparcie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych.  ... czytaj więcej  »

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej II, działanie 2.1, schemat B i schemat C RPO WP

Data: 2008.12.22 14:13
Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków złożonych w terminie od dnia 31.03.2008 r. do dnia 29.05.2008 r. w ramach  ... czytaj więcej  »

Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach działania 4.1, schemat A RPO WP

Data: 2008.12.18 15:22
W dniu 17 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania 22 projekty złożone w terminie od dnia 31.03.2008 r. do dnia 30.05.2008 r. w ramach Osi priorytetowej IV  ... czytaj więcej  »

Zakończono nabór wniosków złożonych w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 –Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Data: 2008.12.16 14:54
Informacja dotycząca zakończonego naboru wniosków złożonych w terminie od dnia 30.09.2008 r. do dnia 07.11.2008 r. w ramach  ... czytaj więcej  »

Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 5.1, schemat B RPO WP

Data: 2008.12.16 11:38
Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków złożonych w terminie od dnia 28.08.2008 r. do dnia 17.10.2008 r. w ramach Osi priorytetowej V. Infrastruktura publiczna, Działanie 5.1 – Infrastruktura edukacyjna Schemat B – System oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Lista pracowników właściwych merytorycznie departamentów powołanych w celu oceny jakościowej projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP

Data: 2008.12.12 07:47
Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził Listę pracowników właściwych merytorycznie departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie lub  ... czytaj więcej  »

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 
Strona 1 z 11    następna strona »  
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH