Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Aktualności

Archiwum:     2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 |

Zmiana godzin pracy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w dniach 31.12.2009 r. i 02.01.2010 r.

Data: 2009.12.31 10:29
Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2009 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie będzie czynny do godz. 15:30. Natomiast w dniu 2 stycznia 2010 r. (sobota) Punkt będzie nieczynny.  ... czytaj więcej  »

Nabór wniosków w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna, działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne

Data: 2009.12.31 09:13
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nabór obejmuje działania: 2.2 Infrastruktura energetyczna, 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia oraz oś priorytetową III Społeczeństwo informacyjne.  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończonego naboru wniosków w ramach Osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

Data: 2009.12.30 14:26
Informacja dotycząca zakończonego naboru wniosków złożonych w terminie od dnia 26.10.2009 r. do dnia 21.12.2009 r. "w ramach Osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom"  ... czytaj więcej  »

Informacja dla Beneficjentów osi priorytetowych II – VII RPO WP, którzy planują udzielanie zamówień publicznych, w tym związanych m.in. z zakupem systemów i sprzętu informatycznego

Data: 2009.12.30 14:18
Beneficjenci planujący udzielanie zamówień publicznych związanych m.in. z zakupem systemów i sprzętu informatycznego (także tych przewidywanych do finansowania w ramach RPO WP) zobowiązani są do ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia przy dołożeniu należytej staranności.  ... czytaj więcej  »

Zaktualizowany w dniu 29 grudnia 2009 r. Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Data: 2009.12.30 10:58
W dniu 29 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 247/4743/09 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Data: 2009.12.30 07:30
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w procedurze standardowej o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca uzupełnienia braków w dokumentacji środowiskowej wniosków o dofinansowanie złożonych w osiach priorytetowych I-VII RPO WP

Data: 2009.12.29 12:11
W związku z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procedur związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (OOŚ) dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE,  ... czytaj więcej  »

Ważne - zmiana terminu warsztatów dla beneficjentów działania 1.1 schemat B RPO WP z zakresu przygotowania wniosków o płatność!

Data: 2009.12.29 10:45
Szanowni Państwo, informujemy, że ze względu na niewielką ilość zgłoszeń na warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 schemat B RPO WP, organizowane 5 lutego 2010 r. w Rzeszowie, szkolenie w tym terminie nie odbędzie się.  ... czytaj więcej  »

UWAGA!!! WOLNE MIEJSCA na warsztatach pt. „Prawidłowe przygotowanie wniosków o płatność”

Data: 2009.12.29 10:21
Zapraszamy beneficjentów I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działania 1.1 Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne RPO WP na lata 2007-2013 do udziału w bezpłatnych warsztatach  ... czytaj więcej  »

Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP

Data: 2009.12.28 14:17
W dniu 15 grudnia 2009r. na mocy uchwały Nr 244/4670/09 Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 
Strona 1 z 27    następna strona »  
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH