Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Aktualności

Archiwum:     2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 |

Informacja dotycząca zakończonego naboru wniosków w ramach Działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

Data: 2010.12.31 10:25
Informacja dotycząca zakończonego naboru wniosków złożonych w terminie od dnia 23.08.2010 r. do dnia 29.12.2010 r. w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi  ... czytaj więcej  »

Przyjęcie Okresowego planu ewaluacji RPO WP na rok 2011

Data: 2010.12.30 11:05
Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na rok 2011 został przyjęty uchwałą nr 7/117/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2010r.  ... czytaj więcej  »

Zakończenie oceny formalnej wniosków w złożonych ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP

Data: 2010.12.27 12:38
Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków w złożonych w terminie od 30.07.2010 r. do 30.09.2010 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP  ... czytaj więcej  »

Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu RPO WP

Data: 2010.12.27 12:19
W dniu 21 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania w procedurze standardowej 15 wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.  ... czytaj więcej  »

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Data: 2010.12.23 08:19
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konsultacje społeczne propozycji nowych projektów kluczowych skierowanych do umieszczenia w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Data: 2010.12.23 07:35
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konsultacje społeczne propozycji projektów kluczowych skierowanych do umieszczenia w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie

Data: 2010.12.22 13:24
W dniu 21 grudnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze -Biłgoraj – Zwierzyniec - Szczebrzeszyn odcinek Zarzecze-Granica Województwa” złożony przez Województwo Podkarpackie w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – „Drogi wojewódzkie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie

Data: 2010.12.22 13:16
W dniu 21 grudnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary odcinek Granica Województwa – Leżajsk” złożony przez Województwo Podkarpackie w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – „Drogi wojewódzkie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie

Data: 2010.12.22 13:07
W dniu 21 grudnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola odcinek Granica Województwa – Stalowa Wola” złożony przez Województwo Podkarpackie w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – „Drogi wojewódzkie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania ze środków złożonego w ramach Osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne PSIM

Data: 2010.12.22 13:00
W dniu 21 grudnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM” złożony przez Województwo Podkarpackie w procedurze standardowej w ramach Osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 
Strona 1 z 33    następna strona »  
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH