Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Aktualności

Archiwum:     2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Projekt zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Data: 2011.12.29 14:30
Projekt zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Zmieniony Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 28 grudnia 2011 r.

Data: 2011.12.29 11:39
W dniu 28 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 102/2390/11, na mocy której zmieniony został Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP.

Data: 2011.12.28 13:10
Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP.  ... czytaj więcej  »

Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Schemat B RPO WP - nabór 2008

Data: 2011.12.28 12:19
20 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał ponownej oceny strategicznej wniosku nr WND-RPPK.01.01.00-18-592/08 pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku piekarni w Rzemieniu oraz zakup środków trwałych i wyposażenia w celu jego adaptacji do prowadzenia lokalu gastronomiczno-hotelowego” ocenionego pozytywnie w wyniku ponownej oceny merytorycznej w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2012

Data: 2011.12.23 08:51
Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2012  ... czytaj więcej  »

Przyjęte uwarunkowania w zakresie wniosków możliwych do złożenia w planowanych konkursach w ramach działania 2.2 i osi III

Data: 2011.12.22 09:35
Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 79/1754/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2011 r. w miesiącu styczniu 2012 r. przewidziano ogłoszenie naboru w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna oraz osi III Społeczeństwo informacyjne (projekty z zakresu e-usług).  ... czytaj więcej  »

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza

Data: 2011.12.22 08:31
Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna  ... czytaj więcej  »

Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - granica województwa - Przeworsk -Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska

Data: 2011.12.21 15:18
Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Wybór projektów - infrastruktura lotniska Rzeszów - Jasionka

Data: 2011.12.20 14:53
Wybór projektów do dofinansowania złożonych w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat F - Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka RPO WP w latach 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich w ramach Kampusu technicznego PWSZ w Krośnie

Data: 2011.12.20 14:49
Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura społeczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna  ... czytaj więcej  »

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 
Strona 1 z 25    następna strona »  
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH