Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Aktualności

Archiwum:     2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków złożonych w ramach I Osi RPO WP Działanie 1.3. Regionalny system innowacji - nabór 2012

Data: 2012.12.28 14:24
Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków złożonych w terminie od 24 maja 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach Osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3. Regionalny system innowacji  ... czytaj więcej  »

Wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące celów kontroli Instytucji Zarządzającej - ważne dla Beneficjentów

Data: 2012.12.20 14:06
   ... czytaj więcej  »

Informacje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące występowania pomocy publicznej - ważne dla Beneficjentów

Data: 2012.12.20 13:52
W piśmie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28.11.2012 r., znak: DDO-561-42(1)/12/JB zawarte zostały istotne informacje w zakresie pomocy publicznej wynikające z wyroku sądu z dnia 24 marca 2011 r. w połączonych sprawach T-455/08 Flughafen Lipsk – Halle i Mitteldeutsche Flughafen AG przeciwko Komisji i T – 443/08 Freistaat Sachsen i Land Sachsen – Anhalt przeciwko Komisji.  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończonej oceny strategicznej wniosku kluczowego złożonego w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP - Powiat Tarnobrzeski

Data: 2012.12.19 14:07
11 grudnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn.: „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat tarnobrzeski”  ... czytaj więcej  »

Ponowna ocena merytoryczna dwóch projektów w ramach działania 2.1 schemat B

Data: 2012.12.19 11:32
Zakończona została ponowna ocena merytoryczna dwóch wniosków w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat B – Drogi powiatowe  ... czytaj więcej  »

Komisja Europejska wyraziła zgodę na udzielenie dofinansowania na kwotę ponad 17,8 mln zł dla projektu kluczowego RPO WP

Data: 2012.12.19 11:25
Komisja Europejska wyraziła zgodę na udzielenie dofinansowania na kwotę ponad 17,8 mln zł dla projektu kluczowego RPO WP pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” nr RPPK.06.00.00-18-001/11  ... czytaj więcej  »

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór do konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego

Data: 2012.12.17 14:07
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór do konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  ... czytaj więcej  »

Zmiana zasad uzupełninia braków w dokumentacji środowiskowej projektów RPO WP 2007-2013

Data: 2012.12.14 13:15
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w drodze uchwały nr 194 / 4510 / 12 z dnia 4 grudnia 2012 r. zadecydował o ułatwieniach dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w zakresie terminów uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentacji środowiskowej zgłoszonych projektów  ... czytaj więcej  »

Wybór projektu kluczowego do dofinansowania w ramach działania 5.3 schemat B

Data: 2012.12.13 19:18
W dniu 11 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożony w dniu 31.07.2012 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura społeczna, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna.  ... czytaj więcej  »

Wybór projektu kluczowego do dofinansowania w ramach działania 2.1 schemat A

Data: 2012.12.13 19:11
W dniu 11 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Odbudowa mostu na ul. 3-go Maja w Ropczycach złożony w dniu 10.08.2012 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie.  ... czytaj więcej  »

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 
Strona 1 z 31    następna strona »  
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH