Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Aktualności

Archiwum:     2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Przedłużenie oceny formalnej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.1, Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór sierpień 2013

Data: 2013.12.16 13:34
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 10 grudnia 2013 r. uchwałą nr 299/7265/13 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 11 października 2013 r. w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Ogłoszenie o konsultacjach

Data: 2013.12.11 08:54
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konsultacje społeczne propozycji projektu zgłoszonego przez Komendę Wojewódzką w Rzeszowie na Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania

Data: 2013.12.10 13:41
W dniu 10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Zakład Nauk o Człowieku złożony w dniu 22.10.2013 r.  ... czytaj więcej  »

Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania

Data: 2013.12.05 14:53
W dniu 3 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach”  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego

Data: 2013.12.04 08:37
Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Zakład Nauk o Człowieku złożonego w dniu 22.10.2013 r. w procedurze standardowej  ... czytaj więcej  »

Przyjęto Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2 schemat A

Data: 2013.12.02 14:27
Przyjęto Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2 schemat A  ... czytaj więcej  »

Informacja o wyborze projektu z listy rezerwowej

Data: 2013.11.29 14:46
Wybór projektu z Listy rezerwowej złożonego w procedurze standardowej w ramach konkursu ogłoszonego dla osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna, działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończenia weryfikacji końcowej wniosku

Data: 2013.11.27 13:32
Informacja dotycząca zakończenia weryfikacji końcowej wniosku złożonego w procedurze preselekcji w ramach osi priorytetowej VI. Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 warunkowo wybranego do dofinansowania z listy rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa nr 147/3399/12 z dnia 19 czerwca 2012 r.  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego

Data: 2013.11.27 12:45
Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. "Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach"  ... czytaj więcej  »

Wyniki oceny merytorycznej projektów rozpatrzonych w drodze ponownej oceny merytorycznej w ramach Osi priorytetowej I Działanie 1.4, Schemat A RPO WP na lata 2007 – 2013, nabór 2012

Data: 2013.11.25 12:55
Wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPPK.01.04.00-18-004/12, złożonego w terminie od dnia 30 marca 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne  ... czytaj więcej  »

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 
Strona 1 z 18    następna strona »  
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH