Wrota Podkarpackie
Wrota  >  O regionie

Zapraszamy do serwisu prezentującego Podkarpackie w pigułce. Znajdziecie tutaj Państwo najważniejsze informacje dotyczące województwa, a w szczególności jego położenia, krain geograficznych, sieci rzek, bogactw naturalnych, najważniejszych ośrodków miejskich i infrastruktury drogowej oraz lotniczej.
Jednocześnie prosimy o pomoc w redagowaniu tej zakładki.
Czekamy na Państwa sugestie, pomysły i informacje, które prosimy przesyłać na adres: wrota@podkarpackie.pl  

Majowe Uroczystości Patriotyczne

Wojewoda Podkarpacki - Małgorzata Chomycz - Śmigielska, Marszałek Województwa Podkarpackiego - Mirosław Karapyta, Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc zapraszają na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Flagi Narodowej i 68. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej - Rzeszów, 2-3-8 maja 2013  ... czytaj więcej  »

Masz Głos, Masz… wsparcie!

Rozpoczął się nabór do akcji Masz Głos, Masz Wybór. Dołącz do akcji - zmieniaj okolicę, angażuj społeczność, zdobywaj doświadczenie oraz uznanie! Do akcji zapraszamy organizacje, grupy nieformalne, uniwersytety trzeciego wieku, szkoły, biblioteki, domy kultury, młodzieżowe rady gminy - wszystkich, którzy chcieliby zmieniać swoje sąsiedztwo, a jednocześnie zacieśniać współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami.  ... czytaj więcej  »

"Współdzielenie obowiązków - współdzielenie zysków" - rekrutacja uczestników

Fundacja Bieszczadzka ogłasza rekrutację do projektu pt. "Współdzielenie obowiązków - współdzielenie zysków" w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej  ... czytaj więcej  »

9 sierpnia 2011 r. zmarł Stanisław Turek – wieloletni dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Stanisław Turek przez dwadzieścia lat sprawował funkcję dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Wniósł ogromny wkład i serce w rozwój kultury miasta i regionu. Pod Jego kierownictwem nastąpił  ... czytaj więcej  »

Nie żyje nadbrygadier Zbigniew Szablewski Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Zbigniew Szablewski w zawodzie strażaka pracował 33 lata. Podkarpackimi strażakami dowodził przez ostatnie trzy lata. Swoją pracę traktował jak misję. Zawsze był gotowy podejmować kolejne wyzwania. Pełen poświęcenia i oddania dla tego co robił. Dowiódł tego wielokrotnie w czasie powodzi, które nawiedzały Podkarpacie. Wtedy, tak jak inni strażacy, był tam gdzie ludzie potrzebowali go najbardziej – na wałach.  ... czytaj więcej  »

Zielony Piknik Podkarpacki

Tygodnik "Sztafeta" oraz Burmistrz Baranowa Sandomierskiego zapraszają na "Zielony Piknik Podkarpacki", który odbędzie się w sobotę 18 czerwca 2011r. na Placu Targowym przy ul. Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim  ... czytaj więcej  »

Dni Sanoka 2011

Tegoroczne Dni Sanoka za nami. Impreza, której organizatorem był Urząd Miasta w Sanoku, odbyła się na sanockich błoniach 4 i 5 czerwca.  ... czytaj więcej  »

Konferencja „Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami projektu „Decydujmy razem” zaprasza do udziału w konferencji przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych partycypacją publiczną czyli upowszechnianiem świadomego i aktywnego udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym.  ... czytaj więcej  »

Wystawa Expo Karpackie

Fundacja Karpacka - Polska ma zaszczyt zaprosić na wystawę Expo Karpackie w dniach 28-31 marca 2011 roku w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli  ... czytaj więcej  »

Projekt „INDEKS – klucz do dobrej gminy”.

9 marca Fundacja Instytut Studiów Strategicznych z Krakowa rozpoczęła rekrutację gmin do projektu „INDEKS – klucz do dobrej gminy”, którego celem jest weryfikacja stanu usług publicznych świadczonych przez gminy drogą elektroniczną (e-usług) oraz podniesienie jakości tych usług.  ... czytaj więcej  »
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH