Wrota Podkarpackie
Wrota  >  O regionie  >  Aktualności

Regionalne Ośrodki EFS w Podkarpackiem

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego powstały, aby rozwijać kompetencje potencjalnych projektodawców związane z wykorzystaniem szansy, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny.

Regionalne Ośrodki EFS ułatwiają zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków z EFS i fachowo wspierają potencjalnych projektodawców w trakcie przygotowywania projektów. Ośrodki wspierają również projektodawców w przygotowaniu wniosku i w realizacji projektu. Regionalne Ośrodki EFS aktywizują lokalne społeczności, wspierają instytucje i organizacje w nawiązywaniu partnerstw, które wspierają rozwój regionu, pomagają diagnozować problemy na lokalnym/regionalnym rynku pracy i podejmować takie działania, które skutecznie przeciwdziałają tym problemom.

Na terenie Województwa Podkarpackiego funkcjonują 4 Regionalne Ośrodki EFS.

1. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. (0-15) 823 55 28
http://www.tarnobrzeg.roefs.pl/

2. Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno - Gospodarcze
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
tel. (0-17) 860 25 95 wewn. 25
http://www.rzeszow.roefs.pl/

3. Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie
ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno
tel. (0-13) 432 02 91
http://www.krosno.roefs.pl/

4. FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
ul. Św. Jana Nepomucena 13, 37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 736 12 23
http://www.przemysl.roefs.pl/

RO EFS w Tarnobrzegu realizuje zadania na obszarze 24 gmin wiejskich oraz 7 miejsko-wiejskich z terenu powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, kolbuszowskiego oraz mieleckiego.
RO EFS w Rzeszowie realizuje zadania na terenie miasta Rzeszowa oraz 6 powiatów ziemskich (pow. dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego oraz rzeszowskiego).
RO EFS w Krośnie realizuje zadania na terenie miasta Krosno oraz 6 powiatów ziemskich (pow. bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, leskiego, sanockiego oraz krośnieńskiego).
RO EFS w Przemyślu realizuje zadania na terenie miasta Przemyśl oraz 4 powiatów ziemskich (pow. przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego oraz przeworskiego)

 

Zamieścił: Piotr Bartnik
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH