Wrota Podkarpackie
Wrota  >  O regionie  >  Podkarpackie.                Przestrzeń otwarta

Podkarpackie. Przestrzeń otwarta

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego został ustanowiony Uchwałą Nr VI/63/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r.

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego służy do promocji regionu, zgodnie ze Strategią kreacji i promocji marki województwa podkarpackiego z planem wdrożenia strategii w latach 2010–2015, której główne założenia określa dokument pt. „Rozwiązanie Strategiczne”.

Szczegółowe zasady korzystania ze znaku promocyjnego Województwa Podkarpackiego określił Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 113/2541/12 z dnia 31 stycznia 2012 r., której załącznikiem jest Regulamin przyznawania i posługiwania się znakiem promocyjnym Województwa Podkarpackiego - "PODKARPACKIE. PRZESTRZEŃ OTWARTA".

Wszystkie podmioty, którym przysługuje prawo do używania znaku promocyjnego Województwa Podkarpackiego, zobowiązane są do stosowania znaku zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Księdze znaku Województwa Podkarpackiego”.

Dodatkowych informacji na temat korzystania ze znaku promocyjnego oraz wzór graficzny znaku uzyskać można w Departamencie Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Oddział do spraw marki i wizerunku.

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

tel. 17 747 66 00 (sekretariat, pok. 304)
tel.17 850 17 55 (Oddział do spraw marki i wizerunku, pok. 302)
fax. 17 747 66 01
e-mail: marka@podkarpackie.pl

Zamieścił: Karol Tworz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH