Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

ISO 9001:2000 dla szpitala w Stalowej Woli

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli otrzymał Certyfikat ISO 9001:2000, który zaświadcza, że wdrożony System Zarządzania Jakością jest zgodny z normą w zakresie udzielania świadczeń służących utrzymaniu, przywracaniu, poprawie i promocji zdrowia. 20.03.2008 odbyła się w związku z tym uroczystość przekazania certyfikatu, w której wzięli udział przedstawiciele jednostki certyfikującej z Krakowa, Starosta Stalowowolski, Przewodniczący Rady Powiatu, dyrekcja szpitala, pracownicy służby zdrowia.

System obowiązuje w całym Szpitalu w obszarze:

lecznictwa szpitalnego
ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego
diagnostyki
rehabilitacji


Załoga szpitala przez 6 miesięcy wdrażała System Zarządzania Jakością (SZJ).

W miesiącu kwietniu 2007 roku Dyrektor Szpitala Edward Surmacz powołał pełnomocnika i zespół roboczy do realizacji zadań związanych z wdrażaniem SZJ. Rozpoczęła się systematyczna, ciężka praca nad uporządkowaniem spraw organizacyjnych w Zakładzie. Sporządzono Księgę Jakości, opracowano procedury i standardy, aby podejmowane działania były w każdym oddziale zgodne z wymogami ISO 9001:2000. W listopadzie 2007 roku odbył się Audit Certyfikujący przez jednostkę IMQ z Krakowa – Przedstawicielstwo firmy włoskiej w Polsce. W trakcie auditu ceryfikującego pozytywnie został oceniony SZJ a w szczególności profesjonalizm i determinacja we wdrożeniu, dyspozycyjność i zaangażowanie całego personelu, wysoki poziom sanitarno – higieniczny oraz plany doskonalenia organizacji Szpitala. Pielęgniarki były najbardziej zaangażowaną grupą zawodową w przygotowaniach do uzyskania certyfikatu.

Co oznacza, że Nasz Szpital spełnia wymagania normy ISO 9001:2000 ?

usługa jest na wysokim poziomie
ciągłe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu
gwarancja bezpieczeństwa zarówno pacjenta jak i personelu poprzez bieżącą kontrolę sprzętu i aparatury, stosowanie jednolitych procedur,
poprawę jakościdokumentacji medycznej
wzrost zadowolenia pacjentów korzystających z usług Szpitala

Pracownicy szpitala są przekonani, że posiadanie certyfikatu jakości poprawia wizerunek Szpitala w oczach innych podmiotów funkcjonujących w ochronie zdrowia (płatników, Ministra Zdrowia, samorządu terytorialnego), jak również zwiększa szansę Naszego Zakładu na przetrwanie na rynku usług przy tak dużej konkurencyjności szpitali.

Źródło: www.stalowowolski.pl

Zamieścił: Adriana Wojdon
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH