Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Podpisano „Podkarpacki System Informacji Medycznej”

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


<Kliknij aby powiększyć>27 czerwca 2008 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie podpisano Porozumienie o współpracy w zakresie przygotowania projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Medycznej”. Stronami porozumienia są Województwo Podkarpackie oraz 19 Starostw Powiatowych Podkarpacia i Miasto Rzeszów, będące organami założycielskimi dla wszystkich jednostek szpitalnych znajdujących się na terenie Województwa Podkarpackiego.

Dokument porozumienia podpisali Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński i członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Jan Burek oraz przedstawiciele Starostw i Miasta Rzeszowa.

Do głównych celów projektu należą: zapewnienie współdziałania systemów informatycznych wszystkich szpitali w regionie w zakresie procesów związanych z organizacją świadczeń medycznych, zapewnienie wsparcia dla procesów związanych z planowaniem, realizacją i kontrolą świadczeń oraz uruchomienie interaktywnej platformy dla obywateli „Zdrowie w regionie”.

Korzyści wynikające z realizacji „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” to przede wszystkim dostosowanie i zintegrowanie systemów teleinformatycznych jednostek służby zdrowia, utworzenie warunków i dostarczenie narzędzi do oferowania dostępu do danych medycznych obywateli, modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, stworzenie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej współpracę systemów wszystkich placówek w zakresie dostępu do danych medycznych obywateli, zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do sprawniejszego i efektywniejszego działania jednostek.

Projekt zostanie sfinansowany w 85% ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, pozostałe 15% kosztów pokryją Jednostki Samorządu Terytorialnego. Prace przygotowawcze do realizacji projektu zostaną przeprowadzone do końca 2008 roku, a sam projekt będzie realizowany w latach 2009-2010.

 <Kliknij aby powiększyć>  <Kliknij aby powiększyć>

 

Przygotował:
Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP

Zamieścił: Adriana Wojdon
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH