Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Dyskusja na temat transplantacji na Podkarpaciu

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


25 lipca 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie poświęcone rozeznaniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców Podkarpacia oraz możliwości ich zabezpieczenia w dziedzinie transplantologii. Konieczność zorganizowania spotkania została podyktowana potrzebami zwiększenia w województwie podkarpackim liczby dokonywanych przeszczepów narządów u chorych pacjentów.

Do udziału w spotkaniu zostały zaproszone osoby, będące w Polsce autorytetami w dziedzinie transplantologii. Spotkanie zainaugurował  prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński – Wiceprezes Polskiej Unii Transplantacyjnej w Warszawie, który omówił bieżącą sytuację transplantologii w Polsce i w województwie podkarpackim. Udział w spotkaniu ponadto wzięli: Krystyna Antoszkiewicz – koordynator Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie, Piotr Przybyłowski – Kierownik Zespołu Przeszczepowego Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantacji Krakowskiego Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Stefan Pechciński – naczelnik Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Wicemarszałek Kazimierz Ziobro. Udział w spotkaniu wzięli także przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostw Powiatowych oraz szpitali wojewódzkich i powiatowych z terenu Podkarpacia.

Do realizacji spotkania doszło dzięki inicjatywie Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, który w trosce o zdrowie mieszkańców Podkarpacia zdecydował się na jego zorganizowanie, pomimo faktu, iż przepisy ustawowe nakładają na Ministerstwo Zdrowia i agendę rządową - Poltransplant obowiązki dotyczące przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

  

Przygotował:
Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP

Zamieścił: Aleksandra Zioło
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH