Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Plebiscyt "Eskulap 2008"

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.Od 10 listopada mieszkańcy województwa podkarpackiego mogą oddawać swoje głosy w plebiscycie „Eskulap 2008”. Plebiscyt obejmuje trzy kategorie: lekarz rodzinny - lekarz pierwszego kontaktu, lekarz specjalista oraz lekarz stomatolog.

Kupony do głosowania są drukowane w Gazecie Codziennej "NOWINY" oraz w tygodnikach regionalnych. Są również dostępne w większych placówkach medycznych na terenie woj. podkarpackiego oraz w siedzibie Informacji Medycznej "r-BIT" Rzeszów.
Głosować można także poprzez internet pod adresem: www.intermed.pl oraz za pomocą SMS-ów (do 5 SMS-ów z jednego numeru telefonu). Kupony należy przesyłać na adres: "r-BIT" Rzeszów, 36-021 Budziwój, ul. Jana Pawła II 206 lub R-PRESS Spółka z o.o., 35-016 Rzeszów, ul. Kraszewskiego 2 do dnia 15 grudnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem "Eskulap 2008" lub składać w siedzibach firm.

Podsumowanie plebiscytu, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w lutym 2009 r.

 

Organizatorami plebiscytu są: Informacja Medyczna "r-BIT" Rzeszów przy udziale Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Rzeszowie, Gazety Codziennej “NOWINY” oraz “ VIA" Katolickiego Radia Rzeszów, instytucjami wspierającymi są: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Źródło: www.intermed.pl

Zamieścił: Karol Tworz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH