Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Pomagamy w zakupie lekarstw

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


W dniu 25 listopada b.r. ruszy kolejna edycja akcji „Podaruj zdrowie” organizowanej przez Fundację „Dbam o zdrowie”.  Na wsparcie zakupu leków w ramach całej akcji przeznaczono kwotę 100 tys. zł. Tym razem akcja swoim zasięgiem obejmie aż pięć miast: Rzeszów, Przemyśl, Mielec, Krosno i Sanok. Honorowy patronat akcji „Podaruj zdrowie” objął Marszałek Województwa Podkarpackiego. Znaczącym wsparciem dla akcji „Podaruj Zdrowie” jest współpraca Fundacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Z początkiem listopada zakończyła się akcja w Małopolsce. – Obecnie w siedzibie Fundacji trwa weryfikacja złożonych wniosków. Pomoc zostanie przekazana w postaci specjalnych kart Fundacji, których realizacja będzie możliwa jedynie w aptekach – podsumowuje Tomasz Kisiel Prezes Fundacji „Dbam o zdrowie”. - Spotkaliśmy się z bardzo dużą życzliwością. Przy rejestracji wniosków pojawiały się olbrzymie emocje. Bardzo często osoby przynosiły z sobą i pokazywały plik niewykupionych recept. Teraz Ci ludzie czują, że wreszcie zauważono ich problem – mówi Bogdan Lachowicz, który przyjmował wnioski w Tymczasowym Biurze w Krakowie. – Zaraz po zakończeniu akcji w województwie małopolskim zaczęliśmy intensywne przygotowywania do kolejnej odsłony naszej akcji „Podaruj zdrowie”, tym razem na Podkarpaciu – kontynuuje Prezes Fundacji. – To za sprawą zaangażowania władz z Urzędu Marszałkowskiego oraz urzędów miast, naszych darczyńców POLPHARMY i Polskiej Grupy Farmaceutycznej, a także wolontariuszy możliwa jest pomoc w dofinansowaniu zakupu niezbędnych leków dla mieszkańców Rzeszowa, Przemyśla, Mielca Krosna oraz Sanoka. Jeszcze nigdy nie prowadziliśmy akcji aż w pięciu miastach – dodaje Kisiel.

W każdym z miast, gdzie będzie działała Fundacja, w dniach 25.11. – 27.11. br. zostaną uruchomione Tymczasowe Biura, w których mieszkańcy miast będą mogli złożyć swoje wnioski o dofinansowanie zakupu lekarstw:

•  w Rzeszowie rejestracja prowadzona będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Targowej 1;
•  w Przemyślu rejestracja prowadzona będzie w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom, przy ul. Św Brata Alberta 10;
•  w Mielcu rejestracja prowadzona będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Łukasiewicza 1C;
•  w Krośnie rejestracja prowadzona będzie w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, przy ul. Kolejowej 1;
•  w Sanoku rejestracja prowadzona będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Zamkowej 30.

Każde z Biur będzie czynne przez 3 dni robocze w godzinach 10-16. Na miejscu będzie można pobrać i wypełnić wniosek.

Kryteriami przyznawania pomocy są: (1) sytuacja materialna: osoby, których miesięczny dochód brutto nie przekracza 1000 złotych; (2) sytuacja życiowa: choroby - konieczność finansowania terapii, stałego przyjmowania leków. Wraz z wypełnionym wnioskiem należy przedstawić: (1) zaświadczenie o dochodach (kopie) – np. ostatni odcinek emerytury, renty lub inny dokument świadczący o sytuacji materialnej; (2) dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, choroby, konieczność finansowania terapii – np. orzeczenia lekarskie, karty informacyjne leczenia (kopie).

Pomoc zostanie przekazana w postaci kart „Podaruj zdrowie” o wartości od 50 do 300 złotych, które będzie można przeznaczyć na zakup lekarstw.

 pobierz: Regulamin akcji Podaruj Zdrowie

Fundacja „Dbam o zdrowie” jest pierwszą w Polsce organizacją pożytku publicznego, która na tak dużą skalę zdecydowała się zmierzyć z poważnym problemem społecznym, jakim jest niewykupywanie leków. Polscy pacjenci dopłacają do recept średnio 60 proc., czyli najwięcej w Europie. Porównując, w Niemczech pacjent ponosi 30 proc. kosztów leków na receptę, a w Irlandii - zaledwie 10 proc. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjmuje, że utrudniony dostęp do farmaceutyków występuje, gdy pacjent musi dopłacać do leków więcej niż 40%. Nie dziwi, zatem wynik badań przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia na początku 2007 roku, który pokazał, iż co trzeciej osobie zdarzyło się nie wykupić leków z przyczyn finansowych. Trudno zakładać, iż sytuacja w tym zakresie ulegnie szybko poprawie, biorąc pod uwagę, że według projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na 2009 rok nakłady na refundację leków nie wzrosną. Wręcz przeciwnie - NFZ zakłada, że zmniejszą się one o 1,6 proc. w porównaniu z rokiem obecnym.

Akcja ta nie byłaby możliwa bez wsparcia i pomocy darczyńców. Obecna akcja Fundacji w województwie podkarpackim możliwa jest dzięki wsparciu i zaangażowaniu Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. oraz Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A. Partnerami akcji są także hurtownia Aptekarz Sp. z o.o., oraz firmy farmaceutyczne Zentiva, Pliva, Polfa Grodzisk. Ponadto, akcję w Rzeszowie wsparły firma IDEO z Rzeszowa oraz drukarnia Arteks. 

Akcja „Podaruj zdrowie” na Podkarpaciu została objęta patronatem medialnym:  TVP Rzeszów, dziennika Nowiny, radio VIA.

Dodatkowych informacji o akcji udziela:
Biuro Fundacji „Dbam o zdrowie”:
tel. /+48 42/ 200 75 50
fax. /+48 42/ 61 33 43

Adres korespondencyjny:
    
Fundacja „Dbam o zdrowie”
03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42b
www.fundacja.doz.pl

Wszelkie pytania i sugestie proszę kierować na adres fundacja@doz.pl
lub pod nr tel. /+48 42/ 200 75 50
Pomoc finansowa dla Fundacji może zostać udzielona poprzez wpłatę bezpośrednią
na rachunek bankowy Fundacji:
91 1050 0086 1000 0023 2186 3413 ING Bank Śląski S.A
 
KRS: 0000286305

Fundacja „Dbam o zdrowie” powstała w sierpniu 2007 roku, z inicjatywy Aptek „Dbam o zdrowie”. Jest to pierwsza organizacja pożytku publicznego wspierająca na masową skalę osoby, których nie stać na zakup lekarstw. Dotychczas udzieliła pomocy ponad 2000 potrzebującym oraz 21innym organizacjom charytatywnym. Obecnie pod stałą opieką znajduje się już kilka osób, wymagających ciągłego i długoterminowego  leczenia.
Największymi darczyńcami Fundacji są firmy prywatne, ale pomagać może każdy. Pilotażowa akcja „Podaruj zdrowie”, przeprowadzona w Łodzi, udowodniła, iż wsparcie przy dofinansowaniu leków może być nie tylko domeną państwa, ale także każdego z nas. Uczestnicy Programu „Dbam o zdrowie”, działającego w aptekach na terenie całej Polski mogą przekazywać punkty zgromadzone za zakup leków na rzecz Fundacji. W ten sposób organizacji udało się już zebrać kilkadziesiąt tysięcy punktów.
Po zaledwie kilku miesiącach działania, w maju 2008 roku, Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Teraz każdy raz w roku może przekazać na cele Fundacji 1 proc. podatku. 

 

Zamieścił: Aleksandra Zioło
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH