Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Centrum Medyczne w Łańcucie spółka z o.o.

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Rada Powiatu Łańcuckiego na sesji 17 lutego br. zdecydowała o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie w spółkę prawa handlowego. Za głosowało 15 radnych, 3 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Wcześniej przeprowadzenie przekształceń w powiatowej służbie zdrowia pozytywnie zaopiniowały wszystkie rady gmin w powiecie łańcuckim, Wojewoda Podkarpacki, Samorząd Województwa Podkarpackiego, a także związki zawodowe takie jak: Komisja Zakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Ochrony Zdrowia, Zakładowa Organizacja Związkowa FIZJOTERAPIA, OPZZ Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Lekarska, Rada Społeczna SP ZOZ i Rada Pracownicza.
Łańcucki SP ZOZ, jako pierwszy na Podkarpaciu, dołączył do grona 71 szpitali w Polsce, przekształconych w spółki kapitałowe. Od 1 lipca 2009 r. rozpocznie on działalność w nowej formie organizacyjnej jako Centrum Medyczne w Łańcucie spółka z o.o. ze 100 proc. udziałów należących do Powiatu Łańcuckiego. Oznacza to, że w spółce nie ma innych wspólników, a funkcję Zgromadzenia Wspólników będzie wykonywał Zarząd Powiatu Łańcuckiego. Po dokonaniu procedury rejestracyjnej samorząd powiatowy wniesie w formie aportu majątek wyceniony na 46 mln 674 tys. zł, bez nieruchomości położonych na terenie byłej jednostki wojskowej.
Zmiana formy prawnej ZOZ ma ułatwić realizację inwestycji, na które teraz brakuje środków. Planowana jest budowa pawilonu m.in. dla ginekologii, położnictwa, chirurgii, bloku operacyjnego. Modernizacji wymaga również budynek mieszczący oddział zakaźny.
Po 1 lipca w łańcuckim szpitalu, tak jak dotychczas, pacjenci będą leczeni bezpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ.

 
Robert KochmanŹródło: www.powiat-lancut.pl

Zamieścił: Katarzyna Wajdowicz-Oczkoś
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH