Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Uroczyste otwarcie linii terapeutycznej do radioterapii w Podkarpackim Centrum Onkologii

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


26 marca 2009 roku Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński i Wiceminister Zdrowia Marek Haber uroczyście otworzyli linię terapeutyczną do radioterapii w Podkarpackim Centrum Onkologii Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli również Wojewoda Podkarpacki – Mirosław Karapyta, parlamentarzyści z podkarpackiego oraz radni Sejmiku Województwa.
Po symbolicznym przecięciu wstęgi, goście biorący udział w uroczystości wysłuchali wykładu prof. UR dr hab. n. med. Bożenny Kaczmarek – Borowskiej oraz wzięli udział w prezentacji techniki radioterapii. Pomieszczenia Zakładu Radioterapii zostały poświęcone przez Ks. Biskupa Kazimierza Górnego.
Całkowity koszt dotychczas wykonanego zadania wyniósł ponad 9 mln zł. W ramach tej kwoty 6,3 mln zł to koszty aparatury, a prawie 3 mln zł bunkra. Zadanie to jest ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2015 pn. „Modernizacja i rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii z aparaturą i wyposażeniem”.
Łączna wartość inwestycji ma wynieść 28 mln zł. Do końca 2008 r. wydatkowano kwotę ponad 10,2 mln zł, z czego budżet województwa podkarpackiego przeznaczył prawie 2,35 mln zł. Pozostała kwota, tj. prawie 18 mln zł planowana jest do wydatkowania w latach 2009-2010.
Dzięki prowadzonym inwestycjom, Podkarpacki Ośrodek Onkologii w Rzeszowie może przyjmować dziennie nawet do 100 pacjentów, ponad dwa razy więcej niż dotychczas, a czas oczekiwania na zabiegi uległ znaczącemu skróceniu.
W przyszłości planowane jest uruchomienie linii terapeutycznej Brachioterapii HDR-u – specjalistycznej techniki naświetleń oraz ośrodka, w którym będą leczone chora na raka dzieci.

 

 

 


Przygotowało
Wieloosobowe Stanowisko
Ds. Komunikacji Społecznej

 

 

Zamieścił: Katarzyna Wajdowicz-Oczkoś
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH