Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu „Szpitalem bez bólu”

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu jako jeden z trzech w kraju uzyskał certyfikat „Szpital bez bólu”. Certyfikat przyznawany jest w ramach specjalnego programu zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, które do jego realizacji zaprosiło Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Certyfikat nadaje komisja złożona z przedstawicieli Grupy Ekspertów programu. Mogą się o niego ubiegać szpitale, które spełnią określone kryteria i przez to przyczyniają się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego. Komisja sprawdza w szczególności czy u wszystkich operowanych pacjentów prowadzi się regularne pomiary natężenia bólu oraz czy pacjenci są przed zabiegiem informowani o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego. Przedstawiciele szpitali ubiegających się o certyfikat przedstawiają komisji do kontroli „Karty dokumentacji postępowania przeciwbólowego” z wskazanych wcześniej przez komisję dni oraz dokumentację potwierdzającą uczestnictwo personelu medycznego (anestezjologów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych i pielęgniarek) w szkoleniu z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Certyfikat jest przyznawany na okres 3 lat, po upłynięciu których szpitale są poddawane ponownej kontroli. Organizatorzy programu zapowiadają również dodatkowe, wyrywkowe kontrole, także w trakcie w okresie ważności certyfikatu.

Uzyskanie przez szpital lub oddział certyfikatu „Szpital bez bólu” jest ważną informacją dla pacjenta, że w danej placówce uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na podniesienie satysfakcji z całego procesu leczenia.

Zamieścił: Adriana Wojdon
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH