Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Szpital Specjalistyczny w Jaśle przystąpił do programu "Szpital bez bólu"

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


W tych szpitalach nie będzie boleć
Certyfikat „Szpital bez bólu”

Kolejny szpital z województwa podkarpackiego przystąpił do programu:
o Szpital Specjalistyczny w Jaśle przy ulicy Lwowskiej 22, 38-200 Jasło

W programie uczestniczy już:
o Zespół Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy przy ulicy Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut
o Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ulicy Chopina 2, 35-055 Rzeszów
o Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II przy ulicy Korczyńskiej 57, 38-400 Krosno
o Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ulicy Szpitalnej 16, 37-200 Przeworsk
o Szpital Wojewódzki Nr 2 przy ulicy Lwowskiej 60, 35-301 Rzeszów
o Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ulicy M.C. Skłodowskiej 1a, 39-460 Nowa Dęba

To ważna informacja dla pacjentów, gdyż oznacza, że te szpitale wprowadzają najwyższe standardy leczenia bólu pooperacyjnego. Wśród wymagań, które muszą spełnić te placówki, aby uzyskać certyfikat jest m.in. obowiązek regularnego mierzenia bólu u pacjentów po operacji, a także informowania pacjentów, przed zabiegiem, jakiego bólu mogą się spodziewać po operacji i w jaki sposób będzie on uśmierzany.

Certyfikaty „Szpital bez bólu” przyznają wspólnie Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. O uzyskanie certyfikatu może ubiegać się każdy szpital lub pojedynczy oddział w Polsce.

Pierwsze certyfikaty zostały już przyznane trzem szpitalom, są to:
o Szpital Kliniczny Nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze,
o Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg,
o Krakowskie Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków
o Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
o Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
o Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin

Do programu cały czas zgłaszają się kolejne szpitale i oddziały, w tej chwili o uzyskanie certyfikatów stara się 45 szpitali i 7 oddziałów z całej Polski. Ich lista na bieżąco aktualizowana jest na stronie www.szpitalbezbolu.pl, która poświęcona jest programowi.

Warunkiem otrzymania certyfikatu „Szpital bez bólu” jest wprowadzenie procedur określonych przez organizatorów projektu. Po pierwsze cały personel zajmujących się pacjentami w okresie okołooperacyjnym - anestezjolodzy, lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarki, musi ukończyć szkolenie z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego.
Kolejny warunek to prowadzenie monitoringu natężenia bólu. Kilka razy w ciągu doby (co najmniej 4 razy) pacjent, który przeszedł operację, powinien ocenić poziom odczuwanego przez siebie bólu. Pacjent wskazuje natężenie bólu posługując się skalą numeryczną (od 1 do 10) lub wzrokową – wskazując odpowiedni kolor odpowiadający jego odczuciom bólowym (od zielonego do czerwonego). Wyniki te powinny być zapisywane na karcie i służyć doborowi odpowiednich dawek leków przeciwbólowych.

Trzecim zobowiązaniem szpitala/oddziału jest informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem. Informacje te mogą być przekazywane w rozmowie z pacjentem, a także w postaci ulotki informacyjnej.
W szpitalach i na oddziałach, które ubiegają się o certyfikat musi być obowiązkowo prowadzona dokumentacja dotyczącą pomiarów bólu i zastosowanego postępowania przeciwbólowego, które powinno być zgodne z rekomendacjami uśmierzania bólu. Organizatorzy projektu opracowali specjalną „Kartę dokumentacji postępowania przeciwbólowego”, która zawiera informacje dotyczące pacjenta, chorób towarzyszących, przeprowadzonego zabiegu i zastosowanego znieczulenia oraz zastosowanego postępowania przeciwbólowego (ze wskazaniem leku, dawki i metody podania). Karta ta musi być wypełniana dla każdego operowanego pacjenta.

Ostatnim wymogiem jest bezwzględne przestrzeganie zasady raportowania wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych związanych z zastosowanym leczeniem.

Zasady uczestnictwa w programie są proste. Na początku należy wysłać do PTBB formularz zgłoszeniowy. Można to zrobić on-line za pośrednictwem strony internetowej programu www.szpitalbezbolu.pl. Organizatorzy programu przyjmują zgłoszenie i dają szpitalowi (lub oddziałowi) 3 miesiące na spełnienie kryteriów. Po upływie trzech miesięcy (lub wcześniej, jeśli zostały już spełnione wymagania) szpital/oddział wysyła do PTBB pisemny wniosek o nadanie certyfikatu i tym samym zgłasza gotowość do przeprowadzenia kontroli. Kontrola taka przeprowadzana jest przez Komisję powoływaną przez PTBB i pozostałych organizatorów projektu – przedstawiciel szpitala/oddziału zapraszany jest na spotkanie, podczas którego sprawdzane są karty dokumentacji postępowania przeciwbólowego z wybranych dni. Certyfikat przyznawany jest na 3 lata.

Szacuje się, iż ból pooperacyjny jest niewłaściwie uśmierzany u ponad połowy pacjentów. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w problemach organizacyjnych w polskich szpitalach, a także zbyt małej wiedzy na temat złożonego postępowania przeciwbólowego. Niestety zazwyczaj w polskim szpitalu głównym kryterium wyboru leku przeciwbólowego jest cena (bez liczenia całkowitych kosztów).

Polskie szpitale nie są zobowiązane wprowadzenia specjalnych procedur związanych z uśmierzaniem bólu pooperacyjnego – np. obowiązku regularnego monitorowania bólu. Chociaż procedury leczenia bólu są standardem w krajach Unii Europejskiej, w Polsce ich opracowanie i wdrożenie jest nadal kwestią „dobrej woli” szpitala. Decydują się na to tylko nieliczne z nich. Efektem jest niepotrzebne cierpienie pacjentów. Źle leczony ból pooperacyjny powoduje nie tylko zbędny ból pacjentów, ale bywa również przyczyną powikłań pooperacyjnych i wydłuża czas hospitalizacji.

Na właściwym leczeniu bólu zyskać mogą zarówno pacjenci jak i szpitale. Pacjent, który nie odczuwa bólu szybciej wraca do zdrowia, rzadziej zdarzają się powikłania pooperacyjne. Szybsza, przebiegająca bez komplikacji rekonwalescencja oznacza dla szpitala krótszą hospitalizację – a zatem ograniczenie kosztów. Nie bez znaczenia jest także zyskujący w oczach pacjentów wizerunek szpitala – pacjenci, dla których strach przed bólem jest jedną z największych obaw przedoperacyjnych wybierać będą szpitale, które zagwarantują im leczenie bez zbędnego cierpienia.


Kontakt dla mediów:
Edyta Gomuła, Publicis Consultants I Rowland
Tel: 022 593 91 00, e-mail: e.gomula@rowland.pl

Zamieścił: Karol Tworz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH