Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Szpital w Przeworsku otrzymał Certyfikat ISO 9001

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Na rynku placówek świadczących usługi medyczne wzrasta konkurencja pod względem jakości udzielanych usług, co ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie i życie pacjentów. Placówki medyczne powinny podjąć wyzwanie, aby w przyszłości funkcjonować jako konkurencyjny, liczący się partner. Dlatego posiadanie certyfikatu/ certyfikacji systemu zarządzania jakością wg wymagań normy międzynarodowej ISO 9001 daje szansę uzyskania/ pozyskania lepszej pozycji na rynku.

Wyzwanie takie podjął SP ZOZ w Przeworsku/ Przeworski szpital, który w realizacji zadań statutowych postawił sobie za cel strategiczny i nadrzędny rozwój firmy/ zakładu.

Jedynym sposobem osiągnięcia tego celu jest utrzymanie i doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania, ukierunkowanego na zaspokajanie zmieniających się wymagań i potrzeb pacjentów/ klientów.
Obecnie został wdrożony SZJ oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009 w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej i Obrazowej. Działy te są integralną częścią SP ZOZ/ szpitala i zapewniają wsparcie w zakresie realizacji procesów diagnostycznych.

Prace wdrożeniowe rozpoczęły się w miesiącu październiku 2008 roku, zostały podzielone na trzy etapy. Przy realizacji zadań poszczególnych etapów korzystaliśmy z pomocy merytorycznej Konsultanta ds. ISO.

Proces wdrożenia SZJ w naszym zakładzie nie przebiegał bezproblemowo. Jednym z najczęściej napotykanych problemów była niechęć części załogi do zachodzących zmian. Jednak dzięki silnej determinacji, sprawnej komunikacji, wsparciu merytorycznemu konsultanta i orientacji projakościowej kierownictwa, udało się je pokonać. Zaowocowało to tym, że nasz zakład otrzymał certyfikat bez stwierdzonych niezgodności systemowych.

 

Źródło: http://www.powiat.przeworsk.pl/

Zamieścił: Adriana Wojdon
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH