Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Dzień Ratownictwa Medycznego

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


13 października obchodziliśmy w Krośnie Dzień Ratownictwa Medycznego.
- Muszę się pochwalić swoimi pracownikami bo są to ludzie o wielkim sercu, oddani sprawie, dla których naczelną wartością jest niesienie pomocy innym i chcę im dzisiaj za to podziękować – tak o podwładnych w dniu ich święta mówił Andrzej Jurczak dyrektor SPPR w Krośnie.


Na spotkanie w Starostwie Powiatowym zaproszeni zostali radni, przedstawiciele władz Powiatu Krośnieńskiego, miasta Krosna, służb mundurowych, dyrektorzy instytucji i jednostek współpracujących z pogotowiem, członkowie związków zawodowych, zaprzyjaźnieni szefowie firm i przede wszystkim pracownicy SPPR.
Dyrektor A. Jurczak przypomniał zebranym historię ratownictwa oraz aktualną sytuację w jednostce. W krośnieńskim pogotowiu zatrudnionych jest 99 osób, w tym 60 z wykształceniem medycznym, pielęgniarki, pielęgniarze, ratownicy medyczni. Na przełomie ostatnich 5/6 lat wszyscy zdobyli średnie i wyższe wykształcenie. – Jestem im za to niezmiernie wdzięczny. Czuję się odpowiedzialny za firmę i za to, w jaki sposób ratowani są ludzie w powiecie i mieście – mówił dyrektor.

Spotkanie było okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy wspierają finansowo jednostkę. – Tyle inwestycji, zakup nowych karetek, sprzętu to duża zasługa lokalnych samorządów, Starosty, Prezydenta, radnych, którzy podejmują decyzje i pomagają nam przekazując niezbędne środki.
Dyrektor A. Jurczak w dowód wdzięczności wręczył symboliczne puchary dla radnego województwa podkarpackiego Józefa Szajny, starosty Jana Juszczaka i prezydenta Piotra Przytockiego.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, kierując pod adresem dyrektora i całej załogi słowa uznania i szacunku za wykonywaną pracę. – Wasza praca to poświęcenie i służba dla drugiego człowieka – mówił starosta Jan Juszczak. Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i życie, dlatego zawsze staramy się pomagać tam, gdzie możemy. Powiat stara się także organizować różne akcje i uświadamiać mieszkańcom regionu jak ważna jest profilaktyka czy umiejętność udzielania pierwszej pomocy prowadząc kampanię ph „Życie mam tylko jedno” – przypomniał starosta.

Słowa podziękowania wraz z najlepszymi życzeniami na kolejne lata złożyli między innymi: radny sejmiku Józef Szajna, prezydent Krosna Piotr Przytocki, komendant KMP Krzysztof Guzik. W imieniu załogi pogotowia serdeczne podziękowania dyrektorowi przekazał Bartosz Panek szef związków zawodowych. Słowa podziękowania skierował także do wicestarosty Andrzeja Guzika za propagowanie idei ratownictwa medycznego na terenie powiatu krośnieńskiego i przyjęcie do realizacji Planu Edukacji Zdrowotnej.

Druga część obchodów miała miejsce w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Można było obejrzeć pokaz sprzętu ratowniczego, wyposażenie karetek, a także udzielania pierwszej pomocy. Wykład na temat zasad ratownictwa wygłosił ratownik medyczny Piotr Szurek. Uczniowie szkół medycznych, którzy przyszli na pokaz mogli nie tylko zadawać pytania, ale też z bliska przyjrzeć się jak wygląda prowadzenie akcji, jak wykonać masaż serca, zrobić sztuczne oddychanie czy zabezpieczyć osobę poszkodowaną w wypadku.

Dzień Ratownictwa Medycznego został ustanowiony ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie 1 stycznia 2007 r. System powstał w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej pomocy każdemu człowiekowi znajdującemu się w stanie zagrożenia zdrowia i życia.


Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Krośnie
Ewa Bukowiecka

 

Źródło: http://www.powiat.krosno.pl/ 

Zamieścił: Adriana Wojdon
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH