Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Już 22 placówki posiadają certyfikat „Szpital bez bólu”

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


21 października 2009 r. Komisja Certyfikacyjna projektu „Szpital bez bólu” przyznała certyfikaty „Szpital bez bólu” kolejnym placówkom. Tytułem „Szpital bez bólu” mogą pochwalić się 3 szpitale z województwa podkarpackiego, między innymi:

 1.  Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. Z o.o., ul. Paderewskiego 5,
 2.  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Chopina 2,
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul. Szpitalna 16

Certyfikaty ponadto otrzymało jeszcze 12 szpitali:

 1. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5
 2. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, ul Jagalskiego 10
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku, ul. 1-go Maja 13
 4. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4
 5. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu, ul. Krakowska 44,
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 124
 7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie, ul. Małogoska 25
 8. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28
 9. III Szpital Miejski w Łodzi im. Dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14
 10. Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie, ul. Trynitarska 11,
 11. Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno- Zabiegowe Medicina w Krakowie, ul. Barska 12
 12. Szpital Specjalistyczny Św. Łukasza w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie

  oraz jeden oddział:
  Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdroju, ul. Prof. Rudnika 3 B,

W sumie już 21 szpitali i 1 oddział posiada certyfikat „Szpital bez bólu”. O jego uzyskanie stara się jeszcze 40 szpitali i 14 oddziałów, a do programu systematycznie przystępują kolejne placówki. Certyfikat „Szpital bez bólu” potwierdza, że w szpitalu lub na oddziale wprowadzono najwyższe standardy uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że mogliśmy przyznać certyfikaty „Szpital bez bólu” tak licznej grupie placówek. Jest to najlepszym dowodem na to, że projekt „Szpital bez bólu” spełnia swoje zadanie – motywuje szpitale do wprowadzania zmian, które realnie przyczyniają się do poprawy komfortu pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym i jednocześnie porządkują procedury związane z uśmierzaniem bólu pooperacyjnego. Warto docenić też fakt, że szpitale wprowadzają zmiany dobrowolnie, bo NFZ ani nie stawia przed nimi takich wymagań, ani za nie póki co dodatkowo nie gratyfikuje – robią to, by podnieść jakość swoich usług i wyjść naprzeciw potrzebom pacjentów. Zmiany, jakie dokonują się w szpitalach obiegających się o certyfikat są już namacalne i widoczne – udowodniło to badanie jakości leczenia bólu w polskich szpitalach, które zostało przeprowadzone na zlecenie PTBB w szpitalach uczestniczących w projekcie „Szpital bez bólu” i szpitalach poza naszym projektem. Wyniki są czytelne - szpitale, które przystąpiły do projektu certyfikacji „Szpital bez bólu” zapewniają pacjentom wyższy standard uśmierzania bólu pooperacyjnego, niż szpitale nieuczestniczące w projekcie - mówi prof. Jan Dobrogowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Program „Szpital bez bólu” powstał przede wszystkim z myślą o pacjentach. Strach przed cierpieniem jest jedną z podstawowych obaw, które towarzyszą chorym przed zabiegiem operacyjnym. Niestety, jak wynika z szacunków ekspertów, te obawy są uzasadnione, ponieważ u ponad 60% pacjentów ból pooperacyjny nie jest uśmierzany we właściwy sposób. Tymczasem źle leczony lub nieleczony ból pooperacyjny może być przyczyną powikłań pooperacyjnych, wydłużających jednocześnie czas hospitalizacji.

O przyznaniu certyfikatu „Szpital bez bólu” decyduje Komisja Certyfikacyjna, składająca się z członków Grupy Ekspertów programu „Szpital bez bólu” – przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Jej zadaniem jest zweryfikowanie czy poniższe wymagania zostały przez daną placówkę wprowadzone w życie. Certyfikat jest przyznawany szpitalom na 3 lata. Po tym czasie muszą one ponownie poddać się kontroli organizatorów projektu.

Szpitale i oddziały, które chcą zdobyć certyfikat „Szpital bez bólu”, muszą wprowadzić w życie następujące wymagania, określone przez organizatorów programu:

 • przeszkolenie personelu medycznego (anestezjologów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarek) z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego
 • prowadzenie u wszystkich operowanych pacjentów regularnych pomiarów natężenia bólu
 • informowanie pacjentów przed zabiegiem o możliwościach i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania, zgodnego z zaleceniami i rekomendacjami uśmierzania bólu
 • monitorowanie i zgłaszanie ewentualnych działań niepożądanych związanych z zastosowanym leczeniem.

Korzyści z wdrożenia programu „Szpital bez bólu” są obopólne, gdyż na właściwym leczeniu bólu zyskać mogą zarówno pacjenci jak i szpitale. Pacjent nie odczuwający bólu szybciej wraca do zdrowia i rzadziej zdarzają się powikłania pooperacyjne. Szybsza, przebiegająca bez komplikacji rekonwalescencja oznacza dla szpitala krótszą hospitalizację – a zatem ograniczenie kosztów. Szpital również zyskuje pozytywny wizerunek w oczach pacjentów.

W kwietniu 2009 roku, jako pierwsze, certyfikat „Szpital bez bólu” otrzymały:

 1. Szpital Kliniczny Nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, ul. 3 Maja 13/15
 2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Tranobrzegu, ul. Szpitalna 1
 3. Krakowskie Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22

W czerwcu 2009 certyfikaty otrzymały koleje 3 szpitale:

 1. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10
 3. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22

Więcej informacji na temat programu „Szpital bez bólu” znajduje się na stronie www.szpitalbezbolu.pl

 

Źródło: Edyta Gomuła 
Publicis Consultants Rowland

 
Zamieścił: Adriana Wojdon
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH