Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Już w 52 placówkach leczą bez bólu

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


29 marca 2010 roku grono „Szpitali bez bólu” powiększyło się o 9 placówek i liczy już 52 lecznice. Podczas 5 spotkania Komisji Certyfikacyjnej programu pozytywnie weryfikację wdrożonych standardów przeszło 6 z 7 szpitali i 3 oddziały.

Wśród szpitali, które otrzymały certyfikat „Szpital bez bólu” znalazły się również dwie podkarpackie placówki:

 • Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
 • Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Stale powiększająca się liczba placówek, którym przyznajemy certyfikaty to potwierdzenie sukcesu projektu „Szpital bez bólu”. W moim przekonaniu ten sukces podyktowany jest kilkoma czynnikami. Po pierwsze kryteria są bardzo proste i przejrzyste. Każdy, kto je czyta jest przekonany, że wymagane standardy faktycznie mogą pomóc i pozytywnie wpłynąć na jakość świadczonych przez szpitale usług. Dotyczy to zarówno personelu medycznego, organizatorów służby zdrowia, płatnika, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i pacjentów. Chory wie, że ma prawo do ulgi w cierpieniu. Zdaje sobie sprawę z tego, że po zabiegu może odczuwać ból, ale jest równocześnie świadomy, że lekarz przed operacją porozmawia z nim na temat zabiegu, bólu z nim związanego i możliwych sposobów jego uśmierzania, a personel zrobi wszystko, co w jego mocy, by cierpienie pacjenta było jak najmniejsze. Wybierając szpital czy oddział, w którym ma być leczony, chory może kierować się tymi kryteriami. Również personel medyczny ma z uczestnictwa w projekcie korzyści, bo dzięki jasnym, zrozumiałym wytycznym może lepiej zorganizować swoją pracę – komentuje prof. Jan Dobrogowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

O przyznaniu certyfikatów „Szpital bez bólu” decydowała Komisja Certyfikacyjna, pod przewodnictwem prof. Jana Dobrogowskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, w składzie:

 • prof. Ewa Mayzner – Zawadzka (były Konsultant Krajowy ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
 • prof. Jerzy Wordliczek (Polskie Towarzystwo Badania Bólu)
 • prof. Leon Drobnik (Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
 • doc. Hanna Misiołek (Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
 • dr Jarosław Woroń (Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ Kraków, Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków)

Podczas spotkania Komisja Certyfikacyjna sprawdziła czy wnioskujące o nadanie certyfikatu placówki, faktycznie spełniają wymagane przez program kryteria i standardy, do których należą:

 • uczestnictwo personelu medycznego (lekarzy anestezjologów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarek) w szkoleniu z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego
 • prowadzenie regularnego (co najmniej 4 razy na dobę) pomiaru natężenia bólu u wszystkich pacjentów po operacjach
 • informowanie pacjentów, przed zabiegiem, o możliwościach i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania, zgodnego z zaleceniami i rekomendacjami uśmierzania bólu, monitorowanie i zgłaszanie ewentualnych działań niepożądananych leków przeciwbólowych do Regionalnych Ośrodków Monitorowania Działań Niepożądanych Leków.

O certyfikat „Szpital bez bólu” może starać się każdy szpital lub pojedynczy oddział w Polsce – nie ma znaczenia czy placówka jest publiczna czy prywatna. Zasady uczestnictwa w programie są proste. Na początku placówka wysyła do PTBB formularz zgłoszeniowy (można to zrobić on-line za pośrednictwem strony internetowej programu www.szpitalbezbolu.pl). Organizatorzy programu przyjmują zgłoszenie i dają szpitalowi (lub oddziałowi) min.3 miesiące na spełnienie kryteriów - przeprowadzenie szkolenia dla personelu, wprowadzenie procedury regularnego pomiaru natężania bólu i prowadzenia dokumentacji podjętego postępowania przeciwbólowego oraz informowania pacjentów o możliwościach i metodach uśmierzania bólu. Po spełnieniu wymagań szpital wysyła do PTBB pisemny wniosek o nadanie certyfikatu i tym samym zgłasza gotowość do przeprowadzenia kontroli, po której Komisja Certyfikacyjna decyduje o nadaniu certyfikatu „Szpital bez bólu”.
Certyfikat przyznawany jest na 3 lata

Do tej pory jeszcze 6 placówkom z województwa podkarpackiego udało się zdobyć certyfikat „Szpital bez bólu”, są to:

 • Szpital Kliniczny nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Tarnobrzegu
 • Centrum Medyczne w Łańcucie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
 • Specjalistyczny Szpital im. E.Szczeklika w Tarnowie
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Nowej Dębie

Z województwa podkarpackiego w programie uczestniczą jeszcze:

 • Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Głogowie Małopolskim
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie

Pozostałe placówki, które uzyskały certyfikat „Szpital bez bólu” 29.03.2010 r.:
Szpitale:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Szpital Powiatowy w Pyrzycach
 • Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakopanem
 • NZOZ Scanmed Uniwersum Scanmed Szpital Św. Rafała w Krakowie

Oddziały:

 • Klinika Położnictwa i Ginekologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie

Pełna lista placówek, które mają certyfikat „Szpital bez bólu” znajduje się na stronie www.szpitalbezbolu.pl.


Kontakt dla mediów:
Edyta Gomuła, Publicis Consultants I Rowland
tel. (022) 593 91 00,
e.gomula@rowland.pl

Katarzyna Domańska, Publicis Consultants I Rowland
tel. 695 915 179,
k.domanska@rowland.pl

Zamieścił: Adriana Wojdon
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH