Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny jedną z najnowocześniejszych placówek w Polsce

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


24 czerwca br. w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie odbędzie się uroczyste otwarcie Oddziału Hematoonkologii i Bloku Operacyjnego, natomiast 25 czerwca ośrodek będzie gościł światowej sławy onkologów i hematologów podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Postępy w leczeniu chorób rozrostowych krwi”. Podkarpacki Ośrodek jest jedną z najnowocześniejszych placówek onkologicznych w kraju, która nie tylko spełnia najwyższe, światowe standardy leczenia i opieki nad pacjentami, ale przede wszystkim nie ustaje w realizowaniu nowych inwestycji.

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny otrzymał w ostatnim czasie dotacje z Ministerstwa Zdrowia na doposażenie Oddziału Radioterapii w kwocie prawie 11 mln złotych do realizacji w latach 2010 i 2011. W szpitalu w Brzozowie stale powstają nowe oddziały – Medycyny Paliatywnej, obecnie Oddział Hematoonkologii, a już wkrótce otwarty zostanie Oddział Ortopedii Onkologicznej. Ogromnym osiągnięciem ośrodka jest unowocześnienie Zakładu Radioterapii, który dotychczas został wyposażony m.in. w trzy nowoczesne akceleratory wysokoenergetyczne. W szpitalu powstały nowe stacje planowania leczniczego, uruchomione zostały nowe systemy zarządzania radioterapią, zakupiono dwa tomografy komputerowe i mammograf. W ostatnim czasie uruchomiono także Zakład Brachyterapii, który w tym i w kolejnym roku, zostanie wyposażony w kolejny aparat HDR. Jako jeden z nielicznych szpitali onkologicznych, podkarpacki ośrodek posiada specjalistyczną pracownię leku cytostatycznego.

„W ostatnich latach nastąpiło potrojenie wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także potrojenie liczby pacjentów objętych obserwacją i leczeniem. Pod opieką specjalistów z naszego ośrodka jest blisko 13 tysięcy chorych. Na uruchamianym obecnie Oddziale Hematoonkologii, prowadzonym przez dr hab. n. med. Andrzeja Plutę, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie hematologii, chcemy wkrótce rozpocząć przeszczepianie szpiku” – powiedział lek. med. Dariusz Sawka, dyrektor ds. Lecznictwa Onkologicznego w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie.

Podkarpacki szpital wyróżnia nie tylko skuteczność w działaniu i liczne inwestycje, ale także podejście do opieki nad pacjentami. W ostatnim czasie uruchomiony został m.in. bezpłatny transport pacjentów na leczenie chemioterapią oraz napromienianiem, a także nowocześnie wyposażony ośrodek hotelowy dla pacjentów. Wychodząc naprzeciw najpilniejszym potrzebom w szpitalu planowane jest objęcie specjalistyczną opieką także najmłodszych chorych na nowotwory i otwarcie Oddziału Pediatrycznego.

„To dla nas ogromna radość i satysfakcja, że podkarpacki ośrodek staje się nowoczesną, specjalistyczną i świadczącą kompleksową opiekę placówką. W 2011 roku planujemy otwarcie kolejnych oddziałów i zakładów, m.in. ortopedii onkologicznej, zakładu rezonansu magnetycznego oraz medycyny nuklearnej” – powiedział Antoni Kolbuch, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie.

O Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny jest największą placówką publiczną na Podkarpaciu, specjalizującą się w leczeniu i opiece nad pacjentami onkologicznymi. W Szpitalu działają obecnie cztery oddziały: Chemioterapii, Chirurgii Onkologicznej, Radioterapii i Hematoonkologii, Pododdział Onkologii Ginekologicznej oraz zakłady: Patomorfologii i Radioterapii. Rocznie w Podkarpackiej placówce hospitalizowanych jest blisko 15 tysięcy pacjentów z Podkarpacia, a także z innych regionów kraju, m.in. z woj. małopolskiego i świętokrzyskiego. Na rozwój Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w ostatnich trzech latach przeznaczono blisko 50 mln złotych.

 

Źródło: Katarzyna Załęska
Publicis Consultants Rowland


Zamieścił: Adriana Wojdon
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH