Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Konferencja Samorządowa - Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Ogólnopolska Konferencja dotycząca tematyki przygotowywania programów profilaktycznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w związku z wymogami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „Ustawa Koszykowa”).


Konferencja, która odbyła się 14 października 2010 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego była organizowana  pod patronatem Zygmunta Cholewińskiego Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Głównym tematem była realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”, tj. tworzenie, ocena, weryfikacja, dobre praktyki, diagnoza problemu, a w szczególności:
  • Konsekwencje „Ustawy Koszykowej” dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne;
  • Rola i znaczenie wytycznych AOTM w procesie przygotowywania programów profilaktycznych;
  • Finansowanie programów profilaktycznych;
  • Ku równowadze polskiego systemu zdrowotnego - globalnie czy lokalnie;
  • Praktyczne aspekty opracowywania programów zdrowotnych przez JST;
  • Wzorcowe programy profilaktyczne, czyli jak stworzyć efektywny program profilaktyczny dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej/ dobre praktyki;
  • Dobre praktyki – jak skutecznie wprowadzić program profilaktyczny w życie.


Organizatorami konferencji było: Stowarzyszenie CEESTAHC wraz z Samorządem Województwa Podkarpackiego, Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich, Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych oraz Związkiem Powiatów Polskich.

Zamieścił: Karol Tworz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH