Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Jarosławski Dzień Dawcy Szpiku

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


W Polsce co roku białaczkę wykrywa się u ponad 10 tysięcy osób, które czekają na dawcę – czasami kilka miesięcy, a częściej kilka lat. Bardzo trudno jest znaleźć osobę o „bliźniaczym” genotypie, co chory. Szansa na znalezienie dawcy jest jak jeden do 25 tysięcy, a w rzadkich przypadkach jeden do miliona. Dla połowy chorych nigdy nie znajduje się dawca.

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 150 tys. potencjalnych dawców, a na całym świecie – 15 mln. Jednak to ciągle mało, dlatego w różnych miastach Polski organizuje się tzw. „Dni Dawcy”. Takich akcji w miesiącu odbywa się przeszło dziesięć, a na każdą z nich zgłasza się ok. 200 nowych dawców. Mają duże znaczenie, bowiem wnoszą do świadomości ludzi fakt, że w bardzo prosty sposób można uratować komuś życie.

Mając na uwadze powyższe, wśród nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu powstała inicjatywa zorganizowania na terenie szkoły „Dnia Dawcy". Akcja kierowana jest do pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz wszystkich mieszkańców Jarosławia, którzy spełniają kryteria bycia dawcami szpiku.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
(sala nr 4, parter budynku głównego)
24 lutego 2011 r. w godz. 8.30 – 12.00
(wypełnianie ankiet, rejestracja dawców oraz pobieranie krwi)

Decyzja o zostaniu dawcą szpiku musi być podjęta świadomie i odpowiedzialnie, bowiem odmowa, to dla chorego większy cios niż wszystko inne; to jak zabicie ostatniej nadziei. Jak wskazują statystyki nawet 30% potencjalnych dawców z rejestru odmawia oddania szpiku, gdy zostaną do tego wytypowani, dlatego nie należy podejmować decyzji o dawstwie pochopnie!

Organizatorzy akcji:
Joanna Gral-Grzywacz - nauczyciel
Aneta Socha - pedagog
Grzegorz Torbiczuk - nauczyciel

Źródło:
Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Jarosławia

Zamieścił: Karol Tworz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH