Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Stanowisko Wielkopolskiego Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie bezpieczeństwa i przestrzegania procedur przechowywania szczepionek

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Poznań, 17.03.2011


Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie reprezentujący świadczeniodawców podstawowej oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej z Wielkopolski stoi na stanowisku, że wszystkie szczepionki, dla bezpieczeństwa ich stosowania, muszą być transportowane i przechowywane z zachowaniem łańcucha chłodniczego wymaganego ustawą, dlatego są dostępne dla pacjentów w gabinetach lekarskich i punktach szczepień.

Lekarze rodzinni z WPZ uważają, że nie ma różnicy, czy szczepionka jest obowiązkowa, czy zalecana - procedury transportowania i przechowywania szczepionek są takie same, a za wykonaną usługę, czyli szczepienie, odpowiada lekarz.

„Uważamy wprowadzenie takiego rygorystycznego obostrzenia za bezwzględnie konieczne, ponieważ transport szczepionki musi odbywać się zgodnie z zasadami opracowanymi dla zachowania ciągu cyklu chłodniczego. Żaden lekarz nie jest w stanie stwierdzić, czy dana szczepionka, noszona przez pacjenta, z całą pewnością była transportowana i przechowywana zgodnie z tymi zasadami, W razie wystąpienia powikłań, kto i jak będzie w stanie określić, czy to odczyn poszczepienny, czy reakcja na źle transportowaną i przechowywaną szczepionkę. Żaden z producentów szczepionki nie uzna wówczas objawów, które wystąpiły u pacjenta po szczepieniu, jako odczyn poszczepienny, jeżeli nie będzie 100 % pewności co do zachowania, w czasie transportu szczepionki, zasad ustalonych dla zachowania ciągu chłodniczego. Unikanie powikłań jest naszym obowiązkiem. Przecież jest to niezmiernie ważne dla bezpieczeństwa pacjenta!”– komentuje doktor Bożena Janicka z Wielkopolskiego Porozumienia.

Zgodnie z ustawą „prawo farmaceutyczne”, przychodnie lekarskie zaopatrują się w produkty medyczne konieczne do wykonywania świadczeń (również szczepionki) w hurtowni farmaceutycznej, gdzie dostawa zarówno leków, jak i szczepionek, następuje według wymaganych procedur, czyli z pełnym zabezpieczeniem i profesjonalnym nadzorem łańcucha chłodniczego .

“Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie uczestniczą w obrocie detalicznym szczepionkami, gdyż nie dochodzi do przekazania praw własności ani produktu. Zakupione przez nas, w hurtowni, szczepionki służą do wykonania usługi , są wręcz konieczne do jej przeprowadzenia , jak igła i strzykawka do wykonania zastrzyku” . Szczepionki są produktami do ratowania zdrowia i życia naszych pacjentów przed ciężkimi, do niedawna śmiertelnymi chorobami , dlatego są tak ważne w naszej codziennej pracy i szerzonej przez nas profilaktyce – dodaje doktor Janicka.

Ponownie powołując się na ustawę, za wykonanie szczepienia zalecanego, czyli usługi medycznej lekarz pobiera opłatę zgodnie z ustalonym przez przychodnię cennikiem, bo nie jest to produkt czy świadczenie ustawowo gwarantowane. Jest to świadczenie płatne . W cenie usługi uwzględniane są koszty, ponoszone w związku z zakupem szczepionki, jej transportem, przechowywaniem i utylizacją.

“Pacjenci powinni wiedzieć, że szczepienia zalecane nie są świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej tzn., że w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie jest finansowany ani zakup szczepionki, ani inne świadczenia związane z ta procedurą. Świadczenie to jest wykonywane na wniosek pacjenta z pokryciem jego kosztów również przez pacjenta” – informuje doktor Bożena Janicka prezes WPZ.
Reasumując, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w Wielkopolsce dla bezpieczeństwa swoich pacjentów i unikania powikłań wykonują szczepienia tylko własnymi szczepionkami, gdzie jest 100% pewność jej transportowania i przechowywania zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
Sprawdzenie, nawet dokładne, przez lekarza szczepionki przyniesionej przez pacjenta z innego źródła ( np.: przywiezionej z zagranicy , zakupionej internetowo czy w aptece…) nie jest możliwe, aby mieć potwierdzenie i to graniczące z pewnością, w jakich warunkach była ona transportowana lub/i przechowywana. A bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Źródło:
Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie

Zamieścił: Piotr Bartnik
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH