Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

110 Rocznica Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


W ostatnich dniach maja b.r. miały miejsce obchody 110 rocznicy powstania Szpitala im. F. Chopina w Rzeszowie.
Działalność Szpitala datuje się od dnia 31 grudnia 1897 kiedy to odbyło się poświęcenie nowego budynku szpitala. Był tak nowoczesny, że stanowił zainteresowanie Magistratów z całej Galicji.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie, dla którego organem założycielskim jest Marszałek Województwa Podkarpackiego, funkcjonuje od 01.01.1999 r. jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Realizacja zadań udzielania ludności świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia odbywa się obecnie w 21 oddziałach, wyposażonych w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny, zatrudniających wyspecjalizowaną kadrę medyczną. Szpital dysponuje 602 łóżkami w 2007 r. leczonych było w przybliżeniu 30 000 chorych.
Szpital dysponuje również:
- 43 miejscami na Oddziale Leczenia Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną, których w roku 2007 leczonych było 2. 065,
- 30 miejscami na Oddziale Psychiatrycznym dziennym, na którym leczono 361 osób,
- 10 miejscami w Oddziale Chemioterapii Dziennej w roku 2007 leczonych było 8. 206 osób,

Ponadto szpital posiada 16 stanowisk na Oddziale Hemodializy, na których w 2007 r. leczonych było 17. 173 osoby.
W strukturach Szpitala znajduje się Podkarpackie Centrum Onkologii, w skład którego wchodzą takie oddziały jak:
- Oddział Ginekologii Onkologicznej z 35 łóżkami,
- Oddział Chemioterapii z 25 łóżkami,
- Oddział Hematologii z 24 łóżkami,
- Oddział Dziennego Pobytu z 10 łóżkami.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie stawia na ciągły rozwój w zapewnienie dostępności, ciągłości i wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych chorym. Dokonuje ciągłych zakupów inwestycyjnych, przeprowadza modernizację oddziałów i wyposaża je w nowoczesny sprzęt i aparaturę.
Również Samorząd Województwa Podkarpackiego przyczynia się do rozwoju Szpitala dofinansowując realizację programów.
Łączna kwota na realizację tych przedsięwzięć dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie stanowi kwotę 7. 588. 390 zł, z tego ze środków budżetowych Województwa Podkarpackiego, w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2012, przeznaczono tylko w roku 2008 kwotę 1. 763. 500 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie jest pracodawcą dla 1125 osób, które znalazły zatrudnienie w Szpitalu. Z ogólnej liczby osób zatrudnionych w szpitalu 125 stanowią lekarze, 725 pracownicy tzw. średniego personelu medycznego (w tym pielęgniarki i położne), 81 osób stanowią pracownicy administracyjni.

Szpital posiada certyfikat ISO 9001-2001, a został on wręczony 30.05.2008 r. Audyt certyfikacyjny odbył się w dniach 26-27 marca 2008r. Potwierdził on zgodność systemu zarządzania jakością stosowaną w Szpitalu w normami międzynarodowymi.
Z okazji Jubileuszu odbył się integracyjny „Piknik rodzinny” w Kielnarowej zorganizowany przez Dyrekcję Szpitala. Uczestniczyło w nim 800 osób.

Zamieścił: Kazimierz Makówka
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH