Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Akcelerator dla Podkarpackiego Centrum Onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Decyzją Komisji Konkursowej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie otrzyma dofinansowanie w kwocie 5.5 mln. na zakup akceleratora przeznaczonego dla Podkarpackiego Centrum Onkologii.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia na wybór realizatorów programu „Utworzenie w Polsce radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

Akcelerator wykorzystywany w radioterapii onkologicznej jako metoda leczenia samodzielnego lub integralna część leczenia skojarzonego u chorych na nowotwory złośliwe zastąpi obecnie używaną, przestarzałą technologicznie i wyeksploatowaną bombę kobaltową.

Aktualnie Szpital realizuje budowę drugiego bunkra, w którym zostanie zainstalowany nowo zakupiony akcelerator- zakończenie budowy jest planowane na III kwartał 2008 r.
Koszt budowy to około 2 mln. Zostanie zrealizowany on ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz własnych Szpitala.

Zamieścił: Kazimierz Makówka
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH