Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Aktualności

Bezpłatne porady dla pacjentów w Rzeszowie

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


12 czerwca 2010 roku w Poradni Leczenia Bólu w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie odbędzie się Dzień Otwarty, podczas którego pacjenci będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów w zakresie leczenia bólu. Akcja organizowana jest w ramach Ogólnopolskiego Programu Skutecznej Kontroli Bólu „Ulga w bólu”. Honorowy patronat nad Programem oraz Dniami Otwartymi objęło Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

Rzeszów, 7 czerwca 2010 – W odpowiedzi na duże zainteresowanie pacjentów, po raz kolejny organizowany jest bezpłatny Dzień Otwarty w Poradni Leczenia Bólu, tym razem w Rzeszowie. Głównym celem inicjatywy jest uświadomienie osobom cierpiącym z powodu dolegliwości bólowych, że mają szansę na skuteczne uśmierzanie bólu oraz że istnieją specjalistyczne placówki, do których mogą zgłosić się po pomoc.

Dzień Otwarty odbędzie się 12 czerwca w godzinach 09.00 - 16.00 w Poradni Leczenia Bólu, znajdującej się na terenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60. Aby skorzystać z bezpłatnej porady lekarza specjalisty z zakresu medycyny bólu i psychologa, należy zapisać się pod numerem telefonu: (022) 321 51 85, czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00. Skierowanie lekarskie nie jest wymagane.

„W Polsce codziennie blisko 1/3 dorosłych ludzi cierpi z powodu różnego rodzaju dolegliwości bólowych, które uniemożliwiają im codzienne funkcjonowanie. Tymczasem wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że istnieją specjalistyczne placówki oraz lekarze, którzy zajmują się profesjonalną pomocą w leczeniu bólu. Kompleksowo przeprowadzone badanie pacjenta umożliwia postawienie właściwej diagnozy i zastosowanie skutecznej terapii, dlatego tak ważne jest, by poprzez tego typu inicjatywy budować świadomość społeczną nt. możliwości i szans leczenia bólu.” – powiedział Prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski, członek Rady Programowej kampanii „Ulga w bólu”, Prezes PTBB oraz Kierownik Zakładu Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie Dni Otwartych wszyscy chorzy otrzymają materiały informacyjne nt. codziennego funkcjonowania poradni, w której odbędą się konsultacje, a także bezpłatny Poradnik dla pacjenta, zawierający informacje na temat rodzajów bólu oraz sposobów ich leczenia.

„U pacjentów cierpiących z powodu bólu przewlekłego dochodzi do rozwoju zmian związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i psychologicznym, które w znacznym stopniu przyczyniają się do obniżenia jakości ich życia. Ból ma także konsekwencje społeczne - osoby, które zmagają się z codziennym bólem, często wycofują się z prowadzenia aktywnego trybu życia, koncentrując się na swoich dolegliwościach. Konieczne jest zatem skuteczne uśmierzanie bólu, które nie tylko przynosi ulgę w cierpieniu, ale umożliwia także normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych obowiązków.” - uważa dr n. med. Renata Zajączkowska, specjalista z Poradni Leczenia Bólu w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w

„Ulga w bólu” – Ogólnopolski Program Skutecznej Kontroli Bólu ma na celu zwiększenie świadomości Polaków nt. standardów skutecznego leczenia przewlekłego bólu
o umiarkowanym i dużym stopniu natężenia. Ideą kampanii jest popularyzowanie nowoczesnych i bezpiecznych strategii kontroli bólu z wykorzystaniem drabiny analgetycznej WHO. Do najważniejszych działań, które zostały podjęte w ramach programu, należą badania opinii publicznej na temat postaw Polaków wobec bólu i możliwości jego kontroli, Dni Otwarte w Poradniach Leczenia Bólu, warsztaty edukacyjne dla mediów. Pacjentom i ich rodzinom udostępniane są materiały edukacyjne stworzone we współpracy z Radą Ekspertów kampanii. Patronat honorowy i merytoryczny nad projektem objęło Polskie Towarzystwo Badania Bólu (PTBB).

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie internetowej www.ulgawbolu.pl .

Dodatkowych informacji udzielają:
Katarzyna Fabjaniak
On Board Public Relations
Tel: +48 (22) 321 51 00
e-mail: kfabjaniak@onboard.pl

Katarzyna Rek
On Board Public Relations
Tel: +48 (22) 321 51 00
e-mail: krek@onboard.pl

Zamieścił: Kazimierz Makówka
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH