Wrota Podkarpackie
Wrota  >  ZPORR w Podkarpackiem

 
Witamy serdecznie w serwisie poświęconym Zintegrowanemu Programowi Operacyjnemu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w województwie podkarpackim. Znajdą tu Państwo kompendium wiedzy na temat ZPORR, aktualności oraz informację na temat trwających oraz planowanych naborach wniosków.  Pytania na temat ZPORR można przesyłać na adres Głównego Punktu Kontaktowego ZPORR punktkontaktowy@podkarpackie.pl.

Informacja dla Beneficjentów projektów zrealizowanych w ramach ZPORR dotycząca archiwizowania dokumentów

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało o wydłużeniu obowiązującego terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do dnia 25 czerwca 2015 r.  ... czytaj więcej  »

Wytyczne dotyczące zamykania programów, zapewnienia trwałości projektów oraz archiwizacji dokumentacji w ramach projektów programu PHARE i Środki Przejściowe

Załączone poniżej, przekazane przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, Wytyczne dotyczące zamykania programów, zapewnienia trwałości projektów oraz archiwizacji dokumentacji w ramach projektów programu PHARE i Środki Przejściowe stanowią podstawę dla monitorowania zachowania trwałości projektów Phare.  ... czytaj więcej  »

Województwo podkarpackie najlepsze w kraju w kontraktowaniu środków w ramach ZPORR

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego województwo podkarpackie jest na pierwszym miejscu biorąc pod uwagę % zawartych umów w stosunku do alokacji dostępnej dla naszego regionu.  ... czytaj więcej  »

Modyfikacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu III ZPORR

Pismem z dnia z dnia 4 czerwca 2009 r., znak EF.III-70152-21/09, Podkarpacki Urząd Wojewódzki – Instytucja Pośrednicząca ZPORR, poinformowała o wolnych środkach dostępnych dla województwa podkarpackiego w ramach III Priorytetu ZPORR w okresie przedłużonego okresu kwalifikowalności.  ... czytaj więcej  »

Informacja o wyborze projektów w ramach działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”, edycja 2009 w ramach ZPORR

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 9 czerwca br. na podstawie opinii i rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” w zakresie dróg wojewódzkich ZPORR - edycja 2009.  ... czytaj więcej  »

Modyfikacja listy projektów wybranych do dofinansowania w Priorytecie I ZPORR w ramach przedłużonego okresu kwalifikowalności wydatków

Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2009 r. Uchwałą Nr 195/3706/09 dokonał modyfikacji listy projektów wybranych do dofinansowania w Priorytecie I ZPORR w ramach przedłużonego okresu kwalifikowalności wydatków.  ... czytaj więcej  »

Modyfikacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu III ZPORR

W celu pełnej absorpcji środków dostępnych w ramach Priorytetu III ZPORR Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 193/3634/09 z dnia 26 maja 2009 r. dokonał modyfikacji listy podstawowej i rezerwowej w ramach III Priorytetu ZPORR.  ... czytaj więcej  »

Wyniki oceny merytoryczno – technicznej wniosków, dokonanej przez Panel Ekspertów, złożonych w ramach działania 1.1 ZPORR – edycja 2009

W wyniku oceny merytoryczno – technicznej wniosków, dokonanej przez Panel Ekspertów, złożonych w działaniu 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego" w zakresie dróg wojewódzkich, ZPORR – edycja 2009, pozytywnie zostały ocenione 4 projekty.  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca wyników oceny formalnej wniosków w ramach działania 1.1 ZPORR

Wyniki dokonanej przez Urząd Marszałkowski oceny formalnej wniosków złożonych do dnia 20 marca 2009 r. w ramach działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” w zakresie dróg wojewódzkich Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, edycja 2009.  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończonego naboru wniosków w ramach Działania 1.1 ZPORR

Informacja dotycząca zakończonego naboru wniosków w zakresie dróg wojewódzkich złożonych w terminie od dnia 09.03.2009r. do dnia 20.03.2009r. w ramach Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów ZPORR  ... czytaj więcej  »
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH